• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  20/07/2017

  Thanh tra thành phố Hải phòng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

  Ngày 19/7, Thanh tra TP Hải Phòng tổ chức sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

  Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn ngành Thanh tra TP Hải Phòng đã tiến hành 48 cuộc thanh tra hành chính, 863 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 3.350 cá nhân, tổ chức, phát hiện 497 đơn vị, cá nhân sai phạm về kinh tế với số tiền 60,049 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 54,795 tỷ đồng, đã thu hồi được 17,691 tỷ đồng, kiến nghị xử lý bằng hình thức khác 5,254 tỷ đồng; ban hành 780 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 5,441 tỷ đồng, đã thu hồi 3,314 tỷ đồng; đôn đốc kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra 8,026 tỷ đồng; đôn đốc 71 doanh nghiệp còn nợ đọng các khoản BHXH, BHYT, BHTN với số tiền 154,4 tỷ đồng; kết thúc thanh tra trực tiếp các doanh nghiệp đã chấp hành nộp về quỹ bảo hiểm 61,8 tỷ đồng. Riêng Thanh tra TP đã triển khai 14 cuộc thanh tra; kết thúc 10 cuộc, qua thanh tra, đã phát hiện sai phạm 47,173 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 45,448 tỷ đồng; kiến nghị khác 1,724 tỷ đồng; đã thu hồi 12,268 tỷ đồng; phối hợp với 28 đơn vị có kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp năm 2017 để rà soát nhằm tránh thanh tra, kiểm tra chồng chéo; triển khai thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 6 đơn vị là quận Hồng Bàng, quận Lê Chân, quận Đồ Sơn, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Xây dựng; đôn đốc, theo dõi, xử lý sau thanh tra với 41 kết luận thanh tra do Thanh tra thành phố thực hiện đã có chỉ đạo xử lý của UBND thành phố.,
  Về tiếp dân, giải quyết KNTC, 6 tháng đầu năm 2017, toàn thành phố tiếp 3.346 lượt với 5.665 người, có 143 đoàn đông người với 2.103 lượt người; tiếp nhận 4.293 đơn thư các loại, với 119 v ụ  việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các các cơ quan hành chính  các  cấp; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm: 5 vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được rà soát giải quyết theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP; 3 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng đã được rà soát theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ; 3 vụ việc phức tạp mới phát sinh; 18 vụ việc Ban Tiếp công dân Trung ương quan tâm, phối hợp giải quyết.
  IMG_2097.JPG


                                                                            Theo Báo Thanh tra

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS