• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  14/07/2017

  Trung tâm Thông tin sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2017

  Sáng ngày 14/7/2017, tại TTCP, Trung tâm Thông tin đã tổ chức sơ kết, đánh giá công tác 06 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2017. 

  Báo cáo sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2017 cho thấy, công tác chỉ đạo, lãnh đạo đã bám sát kế hoạch công tác, chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và các nhiệm vụ đột xuất được giao. Việc phân công, phân nhiệm rõ ràng tạo điều kiện để từng cán bộ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, phát huy được thế mạnh của từng cá nhân, thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của các cấp lãnh đạo. Hiệu quả công việc từng bước được nâng cao, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong 06 tháng đầu năm theo Kế hoạch công tác năm 2017.

  Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của  đơn vị vẫn còn một số hạn chế như, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành và hoạt động của cơ quan Thanh tra Chính phủ và ngành còn hạn chế; nhân lực CNTT còn thiếu và năng lực, trình độ, kinh nghiệm không đồng đều;  một số công việc xử lý chậm chưa đáp ứng được theo yêu cầu chỉ đạo điều hành; công tác phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết, xử lý phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao đôi khi còn chưa tốt.

   IMG_7786.JPG

  Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Vụ trưởng, Giám đốc TTTT Nguyễn Đức Thắng cho rằng hoạt động của đơn vị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế về công tác quản trị, điều hành và phân công nhiệm vụ của phòng; sự phối hợp công tác giữa các phòng, việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc…Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Vụ trưởng, Giám đốc đề nghị tập thể Trung tâm Thông tin cần có giải pháp cụ thể tham mưu cho lãnh đạo giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ về ứng dụng CNTT; các phòng thực hiện công việc theo đúng chức trách, nhiệm vụ, báo cáo kịp thời khi có vướng mắc; cán bộ phụ trách phòng phải chủ động nắm được công việc của phòng, phân công, phối hợp giữa các phòng phải đảm bảo tính hiệu quả./.

   

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS