• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  11/04/2017

  Công bố quyết định thanh tra tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

  Ngày 10/4, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ông Lê Sỹ Bảy, Vụ trưởng Vụ I, Thanh tra Chính phủ, các đơn vị liên quan cùng dự công bố quyết định.

  Theo quyết định số 776/QĐ-TTCP, ngày 5/4/2017, thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn. Trong quá trình thanh tra, nếu có nội dung liên quan, Đoàn thanh tra có thể kiểm tra để làm rõ. Đoàn thanh tra gồm 5 thành viên do ông Lê Quang Tiệp, Phó Vụ trưởng Vụ 1, TTCP làm Trưởng Đoàn. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định.

  Hoạt động của Đoàn thanh tra được giám sát bởi Tổ giám sát thuộc Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra của Thanh tra Chính phủ do ông Hoàng Đức Quỳnh, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ 1 làm Tổ trưởng.

  17887610_1486952914648238_1045206957_o.jpg
  Tại buổi công bố quyết định thanh tra, Vụ trưởng Vụ 1, TTCP Lê Sỹ Bảy đề nghị lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị được thanh tra phối hợp tốt để Đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công chỉ đạo Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và các cục, vụ, đơn vị tham mưu của Bộ Giao thông Vận tải liên quan tới hoạt động thanh tra phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, hồ sơ tài liệu cho Đoàn thanh tra theo quy định.

                                                    PV

   

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS