• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  29/12/2016

  Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Trường trọng điểm

  Ngày 26/12, Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp Trường trọng điểm: “Phát triển chương trình bồi dưỡng ngắn hạn của trường Cán bộ Thanh tra trong giai đoạn hiện nay” do TS. Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra làm chủ nhiệm. Tham dự nghiệm thu có các thành viên hội đồng; Ban Chủ nhiệm đề tài và toàn thể cán bộ, giảng viên cùng tới dự. Đồng chí Vũ Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra chủ trì buổi nghiệm thu.

  Tại hội nghị nghiệm thu, Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Huy Hoàng báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài Khoa học cấp trường trọng điểm trước Hội đồng, với nội dung chính gồm 3 chương: Chương1, Khái quát chung về phát triển chương trình bồi dưỡng ngắn hạn của Trường Cán bộ Thanh tra; Chương 2, Thực trạng phát triển các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn của Trường Cán bộ Thanh tra, nhu cầu của các bộ ngành, địa phương; Chương 3, Phương hướng, giải pháp phát triển các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn của Trường Cán bộ Thanh tra trong giai đoạn hiện nay

  Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu, góp ý kiến với Ban Chủ nhiệm đề tài, các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao quá trình nghiên cứu cũng như việc đầu tư nghiêm túc, dày công của Ban chủ nhiệm trong quá trình nghiên cứu đề tài. Qua đó, Hội đồng đánh giá, đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong việc đa dạng hóa các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của Nhà trường trong thời gian tới. Tuy nhiên, Hội đồng cũng đưa ra các ý kiến nhận xét thẳng thắn và góp ý cụ thể một số nội dung cần điều chỉnh, bổ sung thêm để chủ nhiệm đề tài tiếp tục hoàn thiện.

  Với những kết quả đạt được, Hội đồng đã thông qua nghiệm thu và đánh giá đề tài đạt 8,60 điểm, xếp loại xuất sắc.


                                  P.V

   

   

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS