• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  20/12/2016

  Ban Quản lý các dự án đầu tư tổng kết công tác năm 2016

  Ngày 19/12/2016, Ban Quản lý các dự án đầu tư Thanh tra Chính phủ (BQLDA) đã tổ chức tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh dự và chỉ đạo.

  Năm 2016, BQLDA đã chấp hành nghiêm túc và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Ban Cán sự Đảng; Kế hoạch công tác của cơ quan TTCP và của BQLDA. BQLDA đã làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo TTCP xây dựng chương trình, kế hoạch về đầu tư xây dựng; tổng hợp, báo cáo và đề xuất các vấn đề về đầu tư xây dựng do TTCP thực hiện cho các bộ, ngành theo quy định; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu cho TTCP trong việc đầu tư các dự án; chủ trì thẩm định các hồ sơ, văn bản trong việc mua sắm trang thiết bị; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp thực hiện công tác lập kế hoạch đầu thầu và trình tự đấu thầu; hiện quản lý 05 dự án đầu tư xây dựng 
  Năm 2016, các dự án đầu tư bao gồm nhiều hạng mục công việc, liên quan tới nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân và dài trải từ Bắc đến Nam trong khi đội ngũ cán bộ kỹ thuật của BQLDA quá mỏng và chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản lý dự án nên chưa có cán bộ kỹ thuật thường xuyên trực tại hiện trường. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo TTCP, sự nỗ lực của từng cá nhân, BQLDA đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, với chất lượng tốt, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.
  IMG_3809.JPG


  Phát biểu chỉ đạo, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh ghi nhận và đánh giá những kết quả mà Ban QLDA đã đạt được đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Kinh nghiệm tổ chức giám sát cũng như năng lực của một số cán bộ còn có hạn chế; việc tham mưu chủ trương đầu tư xây dựng cho lãnh đạo TTCP còn chậm, chưa quyết liệt… Với nhiệm vụ năm 2017, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Ban QLDA cần tập trung nhân lực hoàn thành việc quyết toán các công trình đã xong; tập trung hoàn thành một số dự án đang làm dở; tập trung cao độ việc lo vốn cho các dự án; duy trì khâu giám sát, kiểm tra, theo dõi từ khâu thi công, nghiệm thu từng hạng mục công trình trong quá trình thi công. 
  Trên cơ sở kết quả công tác cũng như những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua báo cáo tổng kết năm 2016, tập thể công chức, viên chức BQLDA đã đóng góp ý kiến cho tập thể và từng cá nhân với tinh thần xây dựng; tiến hành bình bầu các danh hiệu thi đua năm 2016 theo đúng quy định của Thanh tra Chính phủ. Tập thể công chức, viên chức BQLDA quyết tâm phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế để xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2017.
  IMG_3801.JPG

                                                                                                                                                                                                                                    Đăng Khoa

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS