• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  19/12/2016

  Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên tổng kết năm 2016

  Ngày 13/12, tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên tổng kết công tác chuyên môn và công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên năm2016, triển trai nhiệm vụ năm 2017. Tham dự hội nghị tổng kết có đồng chí Ngô Văn Khương - Vụ phó Vụ Tổ chức Cán bộ cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm.

  Báo cáo công tác năm 2016 cho thấy, mặc dù Trung tâm mới thành lập, tổ chức bộ máy chưa hoàn thiện (chưa có Phó giám đốc và lãnh đạo các phòng), nhân sự thiếu, kinh nghiệm công tác còn nhiều hạn chế, cơ chế quản lý còn bất cập, lúng túng trong hoạt động dịch vụ; song Trung tâm thường xuyên được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo TTCP, sự phối kết hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP và chính quyền địa phương; Trung tâm có đội ngũ cán bộ trẻ, nhiệt huyết, trách nhiệm, tận tình với công việc, nội bộ đoàn kết thống nhất. Trung tâm đã từng bước hoạt động ổn định và phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

  Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai nhiệm vụ còn một số hạn chế cần sớm khắc phục như: tính chuyên nghiệp, trình độ cũng như kinh nghiệm công tác về dịch vụ của đội ngũ cán bộ cũng như cơ chế hoạt động còn một số hạn chế; chưa chủ động trong việc khai thác dịch vụ…

  IMG_5782.JPG
  Qua báo cáo, Trung tâm đề xuất kiến nghị lãnh đạo Thanh tra Chính phủ một số nội dung về cơ chế chính sách, như: tăng số lượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng; thêm chức năng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ ngành Thanh tra (tập trung bồi dưỡng, tập huấn các lớp ngắn hạn về kỹ năng chuyên ngành: kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn, thư; kỹ năng Trưởng đoàn thanh tra; kỹ năng giao tiếp trong hoạt động thanh tra); được tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn của ngành. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy lãnh đạo, quản lý.

  Trên cơ sở kết quả công tác cũng như những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua báo cáo tổng kết năm 2016, tập thể công chức, viên chức, lao động của Trung tâm đã đóng góp ý kiến cho tập thể và từng cá nhân với tinh thần xây dựng; tiến hành bình bầu các danh hiệu thi đua năm 2016 theo đúng quy định của Thanh tra Chính phủ. Tập thể công chức, viên chức và lao động của Trung tâm quyết tâm phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế để xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2017.

  Chiều cùng ngày, Chi bộ Trung tâm Đào tạo miền Trung - Tây Nguyên tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên; tổng kết công tác Đảng năm 2016.

  Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 cho thấy, mặc dù Chi bộ mới thành lập, số lượng đảng viên ít (4 đảng viên chính thức, 1 dự bị), xong chi bộ luôn thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo quy định, đoàn kết, sáng tạo, phát huy tối đa trách nhiệm của từng đảng viên, khắc phục khó khăn, tạo sự chuyển biến về phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực thi nhiệm vụ; bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị và sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và nhiệm vụ chính trị của Trung tâm, cụ thể hoá các nhiệm vụ để lãnh đạo cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, gắn xây dựng tổ chức Đảng với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác phát triển đảng, công tác kiểm tra, giám sát luôn được quan tâm, chú trọng

  Căn cứ kết quả công tác của Chi bộ năm 2016 và bản tự kiểm điểm của từng đồng chí đảng viên, các đảng viên đã đóng góp ý kiến cho tập thể và cá nhân; tiến hành kiểm điểm, đánh giá, phân loại tập thể và cá nhân theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy TTCP.

  IMG_5773.JPG
  Cùng thời gian trên, Công đoàn Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và Chi đoàn TNCSHCM Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên cũng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016.

  Theo báo cáo, năm 2016 Công đoàn Trung tâm đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ đề ra, tổ chức tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CCVC, NLĐ; tích cực tham gia vào việc xây dựng quy chế và cải tiến lề lối làm việc của Trung tâm; tạo điều kiện và phát huy quyền làm chủ của CCVC, NLĐ; mỗi công đoàn viên luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm, đoàn kết, ý thức chấp hành kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tuy nhiên vì Trung tâm mới thành lập, kinh nghiệm hoạt động cũng như số lượng đoàn viên ít, do vậy việc triển khai các phong trào văn hóa, văn nghệ còn hạn chế.

  IMG_5805.JPG
  Từ kết quả hoạt động năm 2016, các đoàn viên công đoàn đã đóng góp ý kiến cho BCH, tiến hành bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho cá nhân và tập thể theo đúng quy định của Công đoàn cấp trên.

                                       P. V

   

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS