• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  14/04/2015

  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy làm việc với Trung tâm ĐTBDNV Miền Trung – Tây Nguyên

  Ngày 13/4, tại Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy đã chủ trì buổi làm việc với Trung tâm ĐTBDNV Miền Trung – Tây Nguyên. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, Cục II và Trường Cán bộ Thanh tra.

  Theo báo cáo, từ khi đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm ĐTBDNV đã nhận hiện trạng trụ sở làm việc từ BQL các Dự án Đầu tư xây dựng và triển khai một số hoạt động  chuyên môn như: Phối hợp với Cục IV tổ chức Hội thảo hoàn thiện báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ thuộc Dự án AC-UNCAC 2015 ngày 26/3/2015; tổ chức khai giảng lớp nghiệp vụ thanh tra viên K04/2015 và tổ chức khai thác dịch vụ theo chức năng nhiệm vụ; từng bước hoàn thiện các thủ tục pháp lý và xây dựng kế hoạch công tác để có thể thực hiện ngay nhiệm vụ chính trị được giao.

   IMG_8025.jpg
  Tuy nhiên, hoạt động của Trung tâm ĐTBDNV trong thời gian qua còn một số khó khăn như: nguồn kinh phí ngân sách cấp hạn hẹp; tổ chức bộ máy và nhân sự của Trung tâm ĐTBDNV vẫn còn đang trong quá trình kiện toàn.

  IMG_8027.jpg 

  Trung tâm ĐTBDNV kiến nghị: BQL Dự án đôn đốc, nhắc nhở các nhà thầu, nhà cung cấp khắc phục một số trục trặc về kỹ thuật trong hệ thống thiết bị của tòa nhà và bàn giao các hồ sơ có liên quan để nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng theo quy định; Trung tâm Thông tin hỗ trợ liên kết đường dẫn truy cập website Trung tâm ĐTBDNV trên Cổng Thông tin điện tử của TTCP để phục vụ nhiệm vụ của Trung tâm ĐTBDNV, Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu cho Tổng Thanh tra Chính phủ, BCS Đảng TTCP sớm hoàn thiện bộ khung nhân sự nhất là các vị trí quản lý cấp phòng để triển khai ngay các nhiệm vụ, hoạt động của Trung tâm…


  Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm ĐTBDNV trong thời gian qua. Bên cạnh đó, Phó Tổng Thanh tra cũng chỉ đạo: Trung tâm ĐTBDNV cần bám sát thực hiện nghiêm túc theo Thông báo số 449/TB-TTCP ngày 10/3/2015 về ý kiến kết luận của Phó Tổng TTCP Nguyễn Đức Hạnh tại buổi làm việc với Trung tâm. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần báo cáo với lãnh đạo TTCP để kịp thời xử lý. Văn phòng, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp có kế hoạch phối hợp cùng Ban Quản lý Dự án và nhà thầu tiến hành nhận bàn giao theo đúng quy định sau đó giao lại hiện trạng cho Trung tâm ĐTBDNV để quản lý, sử dụng. Ngoài ra, với nguồn kinh phí TTCP cấp cho hoạt động trong thời gian 06 tháng,Trung tâm ĐTBDNV phối hợp với Văn phòng TTCP hoạch toán và quản lý các nguồn kinh phí thu theo đúng quy định. Trường Cán bộ Thanh tra phối hợp với Trung tâm ĐTBDNV để thống nhất lịch học và số lượng cụ thể theo Kế hoạch đào tạo năm 2015 của Trường; thống nhất điều chỉnh khung giá theo từng đối tượng cụ thể. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy nhấn mạnh, Trung tâm phải nhanh chóng thành lập tổ chức Đảng để hoạt động của Trung tâm đi vào nề nếp, ổn định./.

   

  Hoàng Linh

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS