• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  03/01/2014

  Công bố các quyết định thay đổi lãnh đạo Vụ I-Thanh tra Chính phủ

  Ngày 3/1/2014, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cùng đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ và tập thể cán bộ, công chức Vụ Thanh tra khối kinh tế ngành (Vụ I) đã công bố các quyết định của Tổng Thanh tra chính phủ về việc giải quyết chế độ nghỉ hưu đối với ông Phạm Văn Khanh, Thanh tra viên Cao cấp, nguyên Vụ Trưởng Vụ I và bổ nhiệm ông Lê Sỹ Bảy, Thanh tra viên Cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ I, giữ chức Vụ trưởng Vụ I từ ngày 2/1/2014.​

  Thay mặt Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh đánh gía cao sự đóng góp của ông Phạm Văn Khanh đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của cơ quan Thanh tra Chính phủ nói riêng và ngành Thanh tra nói chung trong suốt quá trình hơn 20 năm công tác tại cơ quan Thanh tra Chính phủ.

  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ trao quyết định nghỉ hưu và tặng hoa cho ông Phạm Văn Khanh

  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh trao quyết định b nhiệm và tặng hoa cho ông Lê Sỹ Bảy


  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Lê Sỹ Bảy, Vụ trưởng Vụ​ I  

  Thay mặt Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cũng đã trao Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ I và phát biểu giao nhiệm vụ mới cho ông Lê Sỹ Bảy.
   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS