• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin trong ngành
  21/12/2013

  Vụ Tiếp dân và Xử lý đơn thư tổng kết công tác năm 2013

  Sáng ngày 20/12, Vụ Tiếp dân và Xử lý đơn thư đã tổng kết công tác năm 2013 và triển khai chương trình kế hoạch năm 2014. Phó tổng TTCP Nguyễn Đức Hạnh chủ trì cuộc họp, tham dự có đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ, và toàn thể cán bộ, công chức Vụ TD&XLĐT. 

  Báo cáo kết quả năm 2013, Vụ trưởng Vụ TD&XLĐT Nguyễn Hồng Điệp cho biết: Về công tác tham mưu giúp lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; 
  Về công tác tiếp công dân, trong năm 2013, Trụ sở tiếp dân của Trung ương Đảng và Nhà nước đã tiếp 24.261 lượt người, đến trình bày 5.772 vụ, trong đó khiếu nại 3.871 việc, tố cáo 1.124 việc, kiến nghị 307 việc, phản ánh 53 việc, khác 417 việc; tiếp 671 lượt đoàn đông người, 3.931 việc. Trong công tác tiếp công dân, Vụ TD&XLĐT, Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo mọi công dân đến đều được tiếp, hướng dẫn và giải thích tận tình theo qui định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng an ninh, công an đảm bảo an ninh, trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước, địa bàn Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. 
   
  Về công tác xử lý đơn thư, Vụ TD&XLĐT đã tiếp nhận 16.903 đơn (tăng 16,41% so với năm ngoái), đã xử lý 16.553 đơn, còn 350 đơn đang xử lý. Trong số đơn đã xử lý có 5.124 đơn đủ điều kiện xử lý. Vụ đã đề xuất, báo cáo lãnh đạo TTCP 72 vụ việc, qua đó chuyển 56 vụ việc thuộc thẩm quyền tới các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ để xem xét, giải quyết theo địa bàn, lĩnh vực được phân công. Bên cạnh đó, Vụ TD&XLĐT đã tiếp nhận 228 văn bản phúc đáp phiếu chuyển đơn của Thanh tra Chính phủ liên quan đến khiếu nại, tố cáo của các bộ, ngành, địa phương. Nhìn chung, lãnh đạo Vụ đã có sự quan tâm đúng mức đến công tác xử lý đơn thư, chính vì vậy, đã từng bước nâng cao chất lượng xử lý đơn, hạn chế những sơ xuất, sai sót trong công việc; kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ những vướng mắc trong chuyên môn để thống nhất thực hiện; chấn chỉnh việc quản lý, phát hành, lưu trữ văn bản giúp kiểm soát chặt chẽ công việc và phục vụ khai thác tài liệu được hiệu quả hơn.
     Về chương trình, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2014, Vụ TD&XLĐT tiếp tục chủ động tiếp cận các quy định mới của Luật Tiếp công dân đã được Quốc hội thông qua và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật để xây dựng, đề xuất phương án kiện toàn tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ đảm bảo hợp lý, đáp ứng tốt chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo sự vận hành thông suốt, hiệu quả theo mô hình tổ chức mới; Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Vụ, Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước, trong đó trọng tâm là tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, đáp ứng tốt yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.
   
  Trong năm, tình hình đoàn đông người gửi đơn thư, KNTC ngày càng tăng với tính chất ngày càng phức tạp, nhưng được sự quan tâm sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo TTTP nên đã đạt được những kết quả, chuyển biến tích cực, đặc biệt công tác tiếp dân trong thời gian diễn ra các cuộc họp của Quốc hội đã diễn ra an toàn, hiệu quả. Bên cạnh đó, Vụ cũng đã phối hợp chặt chẽ với các với cơ quan tại địa phương chủ động hoàn toàn mọi tình huống có thể xảy ra. Đây là những chuyển biến tích cực là tiền đề cho việc thực hiện các nhiệm vụ về sau.
     Phát biểu kết thúc cuộc họp, Phó tổng TTCP Nguyễn Đức Hạnh đánh giá cao những kết quả mà Vụ TD&XLĐT đã làm được trong năm vừa qua. Trong điều kiện tình hình kinh tế- xã hội của cả nước còn nhiều khó khăn, vụ mới tái thành lập nhưng đã sớm ổn định tổ chức khắc phục khó khăn; tập thể cán bộ Vụ đã thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố, ổn định tình hình an ninh, chính trị, quốc phòng; công tác xử lý đơn thư đã được nâng lên, phối kết hợp tốt với địa phương; Vai trò chỉ đạo điều hành của lãnh đạo được phát huy sâu sát, hiệu quả. Bên cạnh đó, Phó tổng TTCP cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế trong công tác của Vụ TD&XLĐT trong năm qua như: Công tác quản lý nhà nước còn một số bất cập; Việc nắm tình hình tiếp công dân ở địa phương chưa hiệu quả; Tiếp công dân chưa gắn với giải quyết KNTC; Kỹ năng tiếp dân chưa được nâng cao; Chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng được nhu cầu đặt ra trong tình hình mới; Việc cập nhật thông tin, hệ thống tác nghiệp còn yếu. Về nhiệm vụ năm 2014, Phó tổng TTCP yêu cầu Vụ TD&XLĐT duy trì thường xuyên và hiệu quả công tác tiếp dân và xử lý đơn thư; Tiết tục thực hiện Chỉ thị 130 của Bộ chính trị; Nâng cao hiệu quả của công tác tiếp dân gắn với việc tuyên truyền phổ biến pháp luật; Đưa luật tiếp công dân vào đời sống xã hội; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiếp dân và xử lý đơn thư; Chú trọng việc đôn đốc kiêm ttra công tác tiếp dân và xử lý đơn thư tại địa phương; Xử lý đơn thư phải kịp thời, đúng, trúng theo đúng quy định pháp luật; Xây dựng lực lượng trong sạch , vững mạnh.
   
                                                                                             Hoàng Linh

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS