• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  13/03/2019

  Tổng Thanh tra Chính phủ làm việc với Vụ Kế hoạch – Tổng hợp

  Ngày 13/3, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã có buổi làm việc với Vụ Kế hoạch- Tổng hợp. Dự họp có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cùng tập thể lãnh đạo và công chức Vụ cùng đại diện lãnh đạo một số cục, vụ, đơn vị cơ quan TTCP.

  Báo cáo công tác năm 2018 của Vụ Kế hoạch- Tổng hợp cho thấy, công tác kế hoạch thanh tra hoàn thành sớm; nội dung định hướng chương trình thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới. Công tác tham mưu, tổng hợp đạt nhiều kết quả, nổi bật là đã có nhiều giải pháp, nỗ lực hoàn thành kế hoạch, công tác đảm bảo chất lượng, tiến độ; đã chủ động nghiên cứu, tham mưu đổi mới nội dung, hình thức báo cáo tháng theo hướng ngắn gọn nhưng đầy đủ. Công tác kế hoạch tài chính đã chủ động tham mưu Lãnh đạo thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản của cơ quan như sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị dự toán cấp 3 thuộc Thanh tra Chính phủ; sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào NSNN…

  Năm 2019, Vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra, nắm tình hình thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2019 của thanh tra Bộ, ngành, địa phương, gắn với tham mưu điều chỉnh, xử lý chồng chéo trong kế hoạch thanh tra năm 2019 và tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2019. Vụ tiếp tục chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Tổng Thanh tra, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, nhất là phục vụ các phiên họp Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; tiếp tục tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; …​
  IMG_5008.JPG

  Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao sự đoàn kết, nhất trí, tinh thần trách nhiệm sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo và công chức Vụ. Mặc dù khối lượng công việc nhiều hơn những năm trước nhưng Vụ đã chủ động, bám sát kế hoạch được duyệt và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Vụ chủ động tham mưu thực hiện những công việc được giao và theo dõi, đôn đốc các cục, vụ, đơn vị những việc liên quan theo kế hoạch; tiếp tục nhắc nhở, đôn đốc các cục, vụ tập trung thực hiện cuộc thanh tra chậm tiến độ, sớm ban hành kết luận thanh tra; chủ động tham mưu tổng hợp báo cáo giải quyết KNTC và báo cáo PCTN hàng năm; chuẩn bị tốt việc tổ chức các hội nghị triển khai công tác thanh tra và các cuộc họp báo của cơ quan TTCP./..

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS