• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  26/06/2018

  Công đoàn TTCP sơ kết 6 tháng và tập huấn công tác công đoàn

  Ngày 26/06/2018, Công đoàn Thanh tra chính phủ đã tổ chức sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm và tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TTCP Nguyễn Thái Hồng cùng đại diện Công đoàn Viên chức Việt Nam dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. 

  Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, hoạt động công đoàn của Thanh tra chính phủ tiếp tục được đổi mới, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn được các Công đoàn bộ phận quan tâm như: tổ chức cho đoàn viên đi thăm quan, du lịch; phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan TTCP năm 2018; tham gia góp ý rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội quy, quy chế cơ quan; tham gia phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở đoàn viên trong việc thực hiện các quy chế, quy định nội bộ; đề cao thực hiện văn hóa thanh tra, nếp sống văn hóa công sở, xây dựng cơ quan văn hóa; nâng cao ý thức đoàn viên trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tham gia đóng góp xây dựng các quỹ xã hội; quan tâm tới hoạt động nữ công và phong trào nữ cán bộ, công chức, viên chức “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đặc biệt, Công đoàn TTCP đã tổ chức thành công Đại hội công đoàn lần thứ XX, bầu BCH Công đoàn TTCP, triển khai ngay các công việc sau Đại hội. Công đoàn các cấp chấp hành nghiêm chế độ thu, chi tài chính của Công đoàn đúng nguyên tắc...
  Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, tiếp tục đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng hoạt động của BCH Công đoàn cơ quan, BCH Công đoàn các bộ phận; đẩy mạnh các hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, thi đua chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam; phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn năm 2018; tổ chức tốt công tác tổng kết, bình xét thi đua, khen thưởng năm 2018.
                                                                                                     PV    
  ​​

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS