• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  11/08/2017

  Đại hội chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ nhiệm kỳ 2017-2020

  Ngày 10/8/2017, Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy cơ quan TTCP Phan Văn Sáu chỉ đạo Đại hội. ​​

  Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2017 của chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ cho thấy, mặc dù Chi bộ hoạt động trong điều kiện có điều chỉnh về công tác, về tổ chức, nhân sự nhưng Chi bộ đã đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết của Chi bộ Nhiệm kỳ 2015-2017; Nghị quyết của Đảng ủy TTCP; nhiệm vụ của Ban Cán sự Đảng và Tổng Thanh tra giao. Chi bộ đã chấp hành đầy đủ quy định của Đảng về sinh hoạt Đảng, nội dung sinh hoạt bảo đảm, có sinh hoạt chuyên đề và hình thức sinh hoạt phong phú, phát huy được tính sáng tạo, thật sự dân chủ, bình đẳng trong sinh hoạt; triển khai, phổ biến kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; thực hiện tốt quy chế hoạt động của Chi bộ, quy chế, nội quy của TTCP. Chi ủy đã phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ tạo sự đoàn kết, thống nhất cao, phát huy tính dân chủ, tạo sự đồng thuận và động lực huy động sức mạnh của tập thể Chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế như về thực hiên lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn nhất là công tác tham mưu chiến lược còn chưa đáp ứng được yêu cầu, có vụ việc còn kéo dài, việc; công tác xây dựng thể chế, nhất là Nghị định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của TTCP còn gặp lúng túng và chưa đáp ứng kịp thời gian. Đấu tranh phê và tự phê bình trong Chi bộ có lúc còn hạn chế. Việc chấp hành giờ giấc thời gian làm việc có lúc còn chưa thật sự đảm bảo, sự phối hợp trong giải quyết công việc còn có việc thống nhất chưa cao.

   02.JPG
  Phát biểu tại Đại hội, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Phan Văn Sáu cho rằng trong nhiệm kỳ 2017-2020 cần tiếp tục mục tiêu giữ vững danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh việc tự kiểm tra, giám sát và kiểm tra, giám sát Chi ủy đối với đảng viên trong việc nói, viết và làm theo Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục thực hiện NQTW4 , khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực, trình đô chuyên môn và ý thức tổ chức kỷ luật, tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

   3.JPG
       

  Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 03 đồng chí; bầu trực tiếp Bí thư và Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí Hoàng Thái Dương, Vụ trưởng được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ và đồng chí Ngô Văn Cường, Phó Vụ trưởng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

                                          Hoàng Linh

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS