• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  13/06/2017

  Họp Tổ cải cách hành chính

  Ngày 12/6, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì họp Tổ cải cách hành chính. Toàn thể các thành viên Tổ cải cách hành chính dự họp.

  Tại cuộc họp, Tổ cải cách hành chính báo cáo kết quả chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016 và báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017.

  Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm về cải cách hành chính Tổ cho biết, lãnh đạo TTCP luôn quan tâm và tích cực chỉ đạo công tác cải cách hành chính; thường xuyên kiểm tra tiến độ và chất lượng thực hiện các công việc; công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã được thực hiện nghiêm túc, tích cực; việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, việc bổ nhiệm, tiếp nhận cán bộ công chức trong cơ quan được thực nghiêm túc; công tác quản lý tài chính, tài sản được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan.

  IMG_0095.JPG
  Bên cạnh những ưu điểm, công tác cải cách hành chính của cơ quan vẫn còn một số hạn chế như, việc xây dựng một số thông tư cò bị chậm so với kế hoạch đề ra; việc chuyển đổi vị trí công tác chưa kịp thời; việc áp dụng CNTT vào hoạt động chỉ đạo, điều hành và chia sẻ thông tin giữa các đơn vị còn hạn chế.

  Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh yêu cầu, Tổ cải cách hành chính, trực tiếp là Vụ Pháp chế rà soát toàn bộ các đầu việc còn chậm để đôn đốc thực hiện, trong đó tập trung vào các đầu mối nắm nhiều việc liên quan đến cải cách hành chính như Trung tâm Thông tin, Vụ Tổ chức Cán bộ, Viện Khoa học Thanh tra…

  Để chuẩn bị cuộc họp chấn chỉnh công tác CCHC ngày 16/6/2017 của TTCP, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh yêu cầu, Vụ Pháp chế rà soát lại các nội dung công việc còn chậm, thiếu về việc xây dựng thể chế, các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cũng như công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại các cục, vụ, đơn vị thuộc cơ quan TTCP, rà soát chi tiết hóa các công việc, phân tích rõ nguyên nhân yếu kém để thực hiện. Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh cho rằng, để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, các cục, vụ, đơn vị trong TTCP sẽ phải thực hiện ký cam kết hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính và thực hiện cải cách hành chính sẽ là một trong những tiêu trí đánh giá thi đua khen thưởng./.

                                                  PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS