• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  21/02/2019

  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm làm việc với Trung tâm Thông tin

  Ngày 20/2, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chủ trì làm việc với Lãnh đạo chủ chốt Trung tâm Thông tin (TTTT) về việc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Dự buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo Văn phòng, Vụ Kế hoạch Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ. 

  Báo cáo tại buổi làm việc, TTTT cho biết trong năm 2019 để thực hiện tốt các nhiệm vụ và kế hoạch công tác, TTTT xác định cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau: Thực hiện thuê dịch vụ CNTT; duy trì, đảm bảo an toàn hệ thống CNTT, phòng chống virut và kiện toàn hệ thống thông tin; xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử của Thanh tra Chính phủ; triển khai chữ ký số; chấm điểm ICT Index; xây dựng phần mềm về lịch hẹn và trả kết quả theo lịch hẹn tiếp công dân trên Cổng TTĐT; đầu tư nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; xây dựng phần mềm bảo mật an toàn thông tin cho Thanh tra Chính phủ; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng, chống tham nhũng và kê khai tài sản, thu nhập; đầu tư Xây dựng Cổng TTĐT; phối hợp với Vụ Kế hoạch Tổng hợp tham mưu văn bản đánh giá việc thực hiện CSDLQG về KNTC, kiến nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung vận hành, triển khai sử dụng hệ thống và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm yêu cầu, để thực hiện tốt nhiệm vụ tập thể lãnh đạo TTTT cần đoàn kết nhất trí trong chỉ đạo, điều hành, đúng nguyên tắc chế độ thủ trưởng, khách quan, công tâm; xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng nhiệm vụ, giao trách nhiệm cụ thể cho từng lãnh đạo để chỉ đạo, điều hành và phân công công việc rõ ràng đối với từng viên chức; thường xuyên kiểm tra, rà soát, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các phòng trong đơn vị, giữa TTTT với các cục, vụ. Đồng thời, TTTT phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ xây dựng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo Nghị định 50/2018/NĐ-CP trong đó, xác định rõ nhiệm vụ từng lãnh đạo của đơn vị và các phòng để thực hiện; chủ động tham mưu, đề xuất công việc thuộc phạm vi được giao cho lãnh đạo TTCP.

  Một số nhiệm vụ cụ thể, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm yêu cầu, TTTT phải thực hiện ngay đó là: Việc chấm điểm chỉ số ICT Index; chủ trì họp cùng Văn phòng, Vụ Kế hoạch Tổng hợp và Viettel để hoàn thiện Hệ điều hành tác nghiệp; dự án “Xây dựng Cổng thông tin điện tử”, tiếp tục thực hiện các bước đầu tư theo quy định; phối hợp cùng Vụ Kế hoạch Tổng hợp, Văn phòng đề xuất nguồn vốn để triển khai phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; dữ liệu PCTN, kê khai tài sản thu nhập làm việc với Bộ TTTT về giải ngân nguồn vốn đã cấp đảm bảo đúng quy định./.

                                                       PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS