• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  17/01/2019

  Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW tám Khóa XII

  Ngày 17/01, tại Hà Nội, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương tám Khóa XII.  Toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ TTCP dự hội nghị. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và truyền đạt nội dung Nghị quyết.

  Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TTCP cho rằng, Nghị quyết TW tám là một trong những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra; có ý nghĩa quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

  Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đề nghị, các đại biểu dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một cách có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết

  Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Vũ Đức Nam phổ biến, quán triệt về các nội dung cơ bản của Hội nghị, gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về  “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận số 37-KL/TW về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

  IMG_4784.JPG
  Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Thái Hồng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TTCP yêu cầu, ngay sau khi cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết do cấp ủy đảng các cấp tổ chức đều phải viết bài thu hoạch cá nhân. Nội dung bài thu hoạch cần tập trung nêu rõ nhận thức về thực trạng, những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nghị quyết đã đề ra; liên hệ với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cá nhân; đề xuất giải pháp thực hiện của đơn vị và trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân.

  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TTCP chỉ đạo, cấp ủy các đảng bộ, chi bộ phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị nhanh chóng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, triển khai thực hiện tại đơn vị mình. Thời gian tổ chức hội nghị hoàn thành trước ngày 20/02/2019.

  Các đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả học tập, thảo luận, viết thu hoạch gửi về Đảng ủy TTCP (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy, TTCP) trước ngày 25/02/2019./.

                                                        PV

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS