• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  26/12/2018

  Văn phòng Đảng – Đoàn thể tổng kết công tác năm 2018

  Ngày 26/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Đảng – Đoàn thể tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Thanh tra Chính phủ Nguyễn Thái Hồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ, Thanh tra Chính phủ cùng toàn thể công chức Văn phòng Đảng – Đoàn thể.

  Báo cáo đánh giá công tác năm 2018 của Văn phòng Đảng – Đoàn thể cho thấy, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, cùng với sự cố gắng toàn thể cán bộ, công chức, Văn phòng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

  Trong chỉ đạo điều hành, Văn phòng luôn bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tích cực phối hợp với các cục, vụ, đơn vị khi triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018, tiến hành triển khai thực hiện toàn diện các lĩnh vực công tác, đổi mới phương pháp làm việc, tham mưu giúp Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ bảo đảm chất lượng và hiệu quả, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định. Cán bộ, công chức của Văn phòng chấp hành tốt các quy định của nhà nước, quy chế, nội quy của cơ quan, luôn thể hiện trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiết kiệm, hiểu quả.

  Bên cạnh những kết quả đạt được, Văn phòng Đảng – Đoàn thể cũng chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế như, công tác tổng hợp, nắm tình hình hoạt động đối với các tổ chức đảng trực thuộc chưa thường xuyên, liên tục; việc đôn đốc, kiểm tra chưa thường xuyên; quá trình thực hiện một số nhiệm vụ và sự phối hợp với các đơn vị liên quan đôi lúc chưa kịp thời.

  Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chánh Văn Phòng Đảng – Đoàn thể Nguyễn Thái Hồng đánh giá, Văn phòng Đảng – Đoàn thể đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2018, với số lượng cán bộ công chức chưa tương xứng với nhiệm vụ, Văn phòng Đảng – Đoàn thể đã đoàn kết thống nhất, phát huy năng lực sở trường của từng cá nhân để thực hiện các nhiệm vụ được giao đạt chất lượng, hiệu quả.

  Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể chỉ đạo, năm 2019 cần thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; tham mưu giúp Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025. Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể yêu cầu, mỗi công chức của Văn phòng cần phát huy hơn nữa ưu điểm, nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng, chấp hành nghiêm chỉnh quy chế, quy định, chú ý văn hóa ứng xử trong quan hệ đồng chí, đồng nghiệp, tăng cường học hỏi, nghiên cứu nghiệp vụ công tác đảng để hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

                                                     PV

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS