• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  24/12/2018

  Vụ Hợp tác Quốc tế tổng kết công tác năm 2018

  Ngày 24/12/2018, Vụ Hợp tác Quốc tế, Thanh tra Chính phủ tổ chức tống kết công tác, phân loại lao động, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2018, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh dự và phát biểu chỉ đạo.

  Báo cáo kết quả công tác, Vụ Hợp tác Quốc tế cho biết, với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo TTCP, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức Vụ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo kế hoạch công tác năm 2018 cả về chất lượng, nội dung và hình thức tổ chức; tuân thủ chặt chẽ các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoai.

  Trong lĩnh vực hợp tác song phương, Vụ HTQT đã chú trọng khai thác những điểm mạnh của đối tác để phát huy và nâng cao hiệu quả của thỏa thuận hợp tác đã ký kết; tận dụng hiệu quả kênh hợp tác song phương để thúc đẩy hoạt động đào tạo nâng cao nhận thức, chuyên môn cho cán bộ và chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu nhằm phục vụ việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật về PCTN của Việt Nam.

  Với việc xác định đúng hướng thúc đẩy hợp tác với từng đối tác, quan hệ hợp tác giữa Thanh tra Chính phủ Việt Nam với các đối tác được củng cố, thắt chặt thêm một bước, góp phần tăng cường, làm sâu sắc hơn nội hàm của quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia trong và ngoài khu vực.

  IMG_8545.JPG
  Trong lĩnh vực hợp tác đa phương tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu với việc tiếp tục tham gia triển khai thực hiện hiệu quả Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng; thực hiện tốt các nghĩa vụ của quốc gia đi đánh giá và được đánh giá trong Chu trình đánh giá thứ 2 của Công ước; chủ động tham gia tích cực, có trách nhiệm tại các tổ chức, diễn đàn hợp tác quốc tế đa phương về thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN; tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin, tuyền truyền về  những tiến triển tích cực trong công tác PCTN của Việt Nam.

  Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của Vụ Hợp tác Quốc tế trên các mặt công tác trong năm 2018. Đối với nhiệm vụ năm 2019, Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh, phát huy những kết quả đã đạt được, Vụ HTQT cần tiếp tục tham mưu giúp Lãnh đạo TTCP trong việc tranh thủ kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng của một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc; chú ý tham mưu thực hiện tốt các nhóm công việc trong Chu trình đánh giá thứ 2 Công ước Liên hợp quốc về PCTN; phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra sớm trình Lãnh đạo TTCP việc dịch giáo trình đào tạo, bồi dưỡng ra tiếng Campuchia cho các học viên Campuchia.

                                                         PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS