• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  14/12/2018

  Trung tâm Thông tin tổng kết công tác năm 2018

  Ngày 13/12, tại TTCP, Trung tâm Thông tin đã tổ chức tổng kết, kiểm điểm, đánh giá công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. ​Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm dự và phát biểu chỉ đạo.
  ​​


  Báo cáo tổng kết công tác do Vụ trưởng, Giám đốc TTTT Nguyễn Đức Thắng trình bày cho thấy, năm 2018, Trung tâm Thông tin đã tham mưu cho Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, hoạt động của đơn vị tiếp tục có những bước chuyển biến tích cực, về cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch công tác theo chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ. Cụ thể: Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và trong hoạt động chuyên môn được chú trọng; công tác thông tin, tuyên truyền trên Cổng TTĐT TTCP đã kịp thời phản ánh được các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo TTCP và các cục, vụ, đơn vị. Công tác chỉ đạo, lãnh đạo, kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, liên tục, bám sát kế hoạch công tác, chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và các nhiệm vụ đột xuất được giao. Việc phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, phù hợp với năng lực, sở trường đã tạo điều kiện để từng viên chức hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, phát huy được thế mạnh, đảm bảo được sự đoàn kết thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

  Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai nhiệm vụ, hoạt động của đơn vị, còn một số hạn chế cần sớm như: Là đơn vị sự nghiệp công lập nhưng phải thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghệ thông tin của cơ quan Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra nên gặp nhiều khó khăn trong công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ về công nghệ thông tin, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của đơn vị; chất lượng các phần mềm, sản phẩm CNTT ứng dụng tại Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra còn nhiều hạn chế; thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT chưa đa dạng, phong phú, chưa phản ánh hết các lĩnh vực hoạt động của cơ quan Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

  Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đánh giá cao những kết quả đã đạt được của TTTT trong năm qua, nhất là công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và hoạt động chuyên môn; công tác tuyên truyền trên Cổng TTĐT TTCP có nhiều tiến bộ về chất lượng và số lượng các bài viết; việc tham mưu xây dựng các đề án, quy chế và kế hoạch ứng dụng đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện; cán bộ viên chức nâng cao trách nhiệm, nề nếp, quy củ; công tác lãnh đạo chỉ đạo thể hiện rõ vai trò gương mẫu trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. 
  9F391AE1-400B-4C1B-8877-DCB41059C044.jpeg


  Bên cạnh đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm cũng chỉ ra một số mặt hạn chế như công tác chỉ đạo, điều hành chưa quyết liệt, cụ thể; một số việc tham mưu chưa kịp thời, chính xác...

  Về triển khai nhiệm vụ năm 2019, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đề nghị Trung tâm Thông tin xây dựng kế hoạch nhiệm vụ hàng tháng báo cáo lãnh đạo, đặc biệt là công tác kỹ thuật công nghệ, thuê dịch vụ CNTT, hỗ trợ kỹ thuật và công tác đầu tư dự án; tập trung xây dựng phần mềm xây dựng phần mềm CSDL Quốc gia về PCTN và kê khai tài sản thu nhập; công tác cập nhật thông tin đưa lên Cổng TTĐT TTCP cần phải bám sát đưa tin chính xác, kịp thời, đảm bảo chất lượng; tập thể lãnh đạo và viên chức Trung tâm cần đoàn kết nhất trí, chia sẻ trong việc thực thi nhiệm vụ. 

  Trên cơ sở kết quả công tác, Trung tâm Thông tin đã tiến hành phân loại công chức, viên chức, bình xét các danh hiệu thi đua theo đúng quy định của Thanh tra Chính phủ./.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS