• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  13/12/2018

  Trường Cán bộ Thanh tra Tổng kết công tác năm 2018

  ​Ngày 12/12/2018, Trường cán bộ thanh tra đã tổ chức tổng kết công tác, phân loại lao động, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh dự và phát biểu chỉ đạo.

  ​Theo báo cáo, năm 2018, Trường CBTT đã mở được 32 lớp đào tạo, bồi dưỡng, vượt kế hoạch được giao 4 lớp với tổng số 2.422 học viên gồm: 30 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên, Thanh tra viên chính, Thanh tra viên cao cấp; 2 lớp đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra cho 27 học viên là cán bộ thanh tra của Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức về pháp luật thanh tra, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng… của các bộ, ngành, địa phương, Trường đã tổ chức được 27 khoá bồi dưỡng nghiệp vụ về Tiếp công dân và xử lý đơn thư, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành, nghiệp vụ Trưởng đoàn thanh tra và cập nhật kiến thức về phòng, chống tham nhũng cho hơn 3.400 học viên.
  Mặc dù số lượng lớp học tăng và mở tại nhiều địa điểm khác nhau nhưng do công tác tổ chức, quản lý lớp, xây dựng lịch giảng, sắp xếp, bố trí giảng viên linh hoạt, hợp lý nên các lớp học đã thực hiện đúng nội dung chương trình cũng chất lượng.
  Nhà trường cũng quan tâm công tác xây dựng chương trình, rà soát, sửa đổi, bổ sung nội dung, biên soạn tài liệu, giáo trình, cập nhật các quy định mới của pháp luật vào các bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ, đồng thời xin ý kiến Tổng Thanh tra Chính phủ về việc biên soạn bộ tài liệu Thanh tra viên chính, Thanh tra viên cao cấp. Đối với tài liệu phục vụ  các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức ngắn hạn, Trường đã xây dựng khung chương trình, từng bước hoàn thiện nhiều bộ tài liệu làm phong phú thêm các chương trình đào tạo bồi dưỡng.
  Thực hiện nghị quyết của Ban Cán sự đảng, quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ, Trường đã hoàn thành việc tiếp nhận nhiệm vụ, nhân sự, tài sản, tài chính từ Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng miền Trung – Tây Nguyên và đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản hiệu quả và đúng quy định của pháp luật,
  Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trên các mặt công tác vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như cán bộ, giảng viên nhìn chung còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn; chất lượng hệ thống giáo trình, tài liệu ở hệ đào tạo, bồi dưỡng còn chậm đổi mới, chưa theo kịp thực tiễn; công tác quản lý tài chính, tài sản nhà trường còn lúng túng trong việc xác định mô hình, cơ chế của việc khai thác, sử dụng tài sản có hiệu quả, tránh lãng phí.
  20181212_163436(1).jpg


  Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Trường Cán bộ Thanh tra trong thời gian qua và mong muốn trong thời gian tới Trường ngày một phát triển hơn nữa.
  Trong thời gian tới, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu tập thể nhà trường tập trung nguồn lực để hoàn thành tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong đó trọng tâm là tổ chức các khoá đã được giao trong kế hoạch; tiếp tục nghiên cứu đổi mới khung chương trình, tài liệu, trọng tâm là tài liệu đào tạo, bồi dưỡng các ngạch thanh tra viên và phối hợp với vụ Tổ chức Cán bộ đề xuất làm mới khung chương trình để đáp ứng được yêu cầu khi có nhiều luật mới liên quan đến ngành Thanh tra có hiệu lực; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, cải tiến nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên cơ hữu; rà soát, chọn lựa đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm thực sự có nhiệt tình, có kinh nghiệm thực tiễn và có kỹ năng giảng dạy…Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cũng lưu ý Lãnh đạo cần quan tâm tới công tác quản lý, bảo trì, bảo dưỡng, chế độ kiểm kê, cải tạo, sửa chữa và từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị, sử dụng tốt, hiệu quả cơ sở vật chất được giao; thực hiện việc lập và thực hiện thu chi theo kế hoạch kinh phí, dự toán thu chi được duyệt.
  Trên cơ sở kết quả công tác, Trường CBTT đã tiến hành phân loại lao động, bình xét các danh hiệu thi đua theo đúng quy định của TTCP.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS