• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  15/11/2018

  Hội nghị quán triệt kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, phân loại và kê khai tài sản năm 2018

  IMG_4320-1.JPG

  Ngày 15/11, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chủ trì Hội nghị quán triệt kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, phân loại và kê khai tài sản năm 2018.

  Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến Kế hoạch đánh giá, phân loại tập thể và cá nhân công chức, viên chức năm 2018; Hướng dẫn thi đua khen thưởng; Hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân 2018.

   

  Đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ, TTCP cho biết, tiêu chí đánh giá, phân loại năm nay ngoài các quy định được nêu trong Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ còn căn cứ vào Nghị định 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ. Đặc biệt, điểm mới đáng lưu ý trong đánh giá, phân loại năm nay là hướng dẫn tiêu chí đáng giá, phân loại đảng viên có nhiều điểm mới.

   IMG_4315-2.JPG

  Về công tác thi đua khen thưởng, các đơn vị thực hiện theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/ 2017 của Chính phủ và Thông tư 08/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 27/10/2017. Các bước bình xét đã được cụ thể hóa bằng văn bản hướng dẫn để các cục, vụ, đơn vị dễ thực hiện. Các tiêu chí, tỷ lệ bình xét năm nay không có điểm mới so với năm 2017.

   

  Thời điểm đánh giá, phân loại công chức, viên chức phải được tiến hành xong trước 25/12/2018.

   

  Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm nhấn mạnh đây là nhiệm vụ phải làm hàng năm. Phó Tổng Thanh tra lưu ý: Lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị nắm chắc các nội dung buổi làm việc để làm tốt việc phân loại, đánh giá trong năm nay; quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức đơn vị mình hiểu rõ nội dung kế hoạch , bám sát kế hoạch và tình hình đặc thù của đơn vị mình để chuẩn bị tốt báo cáo cuối năm và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019. Thủ trưởng đơn vị phân công xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm điểm của tổ chức, cá nhân đảm bảo yêu cầu về mặt thời gian. Phó Tổng Thanh tra cũng yêu cầu, việc kiểm điểm của tập thể cũng như cá nhân phải được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, công minh, khách quan; từng cá nhân và cả tập thể phải nhìn nhận rõ tồn tại, hạn chế của mình để khắc phục./.

   

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS