• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  25/10/2018

  Thanh tra Chính phủ kiểm tra công tác CCHC tại Trường Cán bộ Thanh tra

  Ngày 24/10, tại Trường Cán bộ Thanh tra, Tổ cải cách hành chính của cơ quan Thanh tra Chính phủ do ông Ngô Văn Cường, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ làm Tổ trưởng cùng các thành viên của Tổ đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC năm 2018 tại Trường Cán bộ Thanh tra.

  Báo cáo với Tổ kiểm tra về kết quả công tác CCHC năm 2018, Trường Cán bộ Thanh tra cho biết, căn cứ các Kế hoạch về công tác CCHC của Thanh tra Chính phủ, Trường Cán bộ Thanh tra đã ban hành Kế hoạch số 120/KH-TCBTT ngày 24/4/2018 về CCHC của Trường. Theo đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, giao các Trưởng khoa, phòng xây dựng, đề xuất các đề án, kế hoạch chi tiết phù hợp với Kế hoạch đề ra.

  Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, Trường thực hiện đồng bộ công tác CCHC trong lĩnh vực quản lý văn bản đi đến của TTCP, ngoài ra Nhà trường cũng thực hiện CCHC về công tác tiếp sinh, quản lý lớp, tổ chức kiểm tra, đánh giá học viên…

  Trong công tác tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức: Trường đã thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm; xây dựng cơ chế tự chủ. Hiện nay, Nhà trường đang nghiên cứu Dự án sửa đổi tổ chức bộ máy, chức năng các khoa, phòng để phù hợp với nội dung sửa đổi của Nghị định 50/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTCP. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; tăng cường công tác quản lý tài chính công cũng như công tác quản lý hành chính.

  Đánh giá cao kết quả công tác CCHC của Trường Cán bộ Thanh tra trong thời gian qua, Tổ kiểm tra cũng chỉ ra một số vấn đề Nhà trường cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể, Tổ kiểm tra đề nghị, Nhà trường bổ sung vào báo cáo việc góp ý các VBQPPL (số lượng văn bản, chất lượng các ý kiến góp ý…); Quy chế làm việc của Nhà trường; việc phân công thành viên tham gia tham gia công tác CCHC. Đồng thời, Nhà trường cần nêu rõ hơn việc CCHC trong công tác đào tạo, tuyển sinh, nhập học trong đó, chỉ ra khó khăn, vướng mắc cần kiến nghị để sửa đổi.

  Được biết, theo Kế hoạch 1620/KH-TTCP, ngoài việc yêu cầu các cục, vụ, đơn vị tự báo cáo kiểm tra công tác CCHC năm 2018, Thanh tra Chính phủ thành lập 02 Tổ kiểm tra CCHC, tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 08 cục, vụ, đơn vụ thuộc TTCP./.

                                                      PV

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS