• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  19/09/2018

  Phổ biến, quán triệt Luật Tố cáo năm 2018

  Ngày 19/09/2018, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chủ trì hội nghị triển khai phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Tố cáo năm 2018 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Thanh tra Chính phủ.

  Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng TTCP Trần Ngọc Liêm đã nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Tố cáo (sửa đổi) năm 2018 vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ học thứ 5, Quốc hội khóa XIV và nhấn mạnh việc nắm vững những nội dung cơ bản cũng như những nội dung mới bổ sung, sửa đổi của Luật Tố cáo đối với cán bộ, thanh tra viên trong ngành Thanh tra.

  IMG_6361.JPG 
  Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Kim, quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ (đơn vị chủ trì soạn thảo nội dung của Luật Tố cáo (sửa đổi) năm 2018) đã trình bày những nội dung cơ bản, những điểm mới sửa đổi, bổ sung của Luật Tố cáo năm 2018 như: Rút gọn trình tự; rút ngắn thời gian giải quyết tố cáo; bổ sung quy định về tố cáo nặc danh; cho phép rút tố cáo; quy định rõ về bảo vệ người tố cáo; tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo...các thành viên trong Ban soạn thảo Luật Tố cáo cũng đã giải đáp một số câu hỏi, thắc mắc của các đại biểu tham dự.                                                          
                                                                   PV   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS