• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  20/03/2018

  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn làm việc với Trung tâm Thông tin

  Ngày 20/3, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã họp với Trung tâm Thông tin về việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018. Tham dự có lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp và Văn phòng. 

  ​​

  Tại cuộc họp, TTTT cũng báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết 36A của Chính phủ về Chính phủ điện tử;  báo cáo triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018 và báo cáo đánh giá vận hành thử nghiệm Hệ ĐHTN V1.0 do Viettel cung cấp; báo cáo tình hình triển khai hệ thống CSDK QG về KN, TC trên phạm vi toàn quốc; việc triển khai thực hiện các dự án UDCNTT 2018; đánh giá chỉ số ICT index 2017...
  IMG_3425.JPG


  Trên cơ sở ý kiến của TTTT, lãnh đạo Vụ KH, TC & TH, Văn phòng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn yêu cầu TTTT tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể triển khai nhanh trong Quý I, II năm 2018, phấn đấu đạt mục tiêu, yêu cầu các kế hoạch đã đề ra nhất là việc triển khai sử dụng Hệ thống CSDL QG về KNTC; phối hợp, thống nhất với Ban TCD phân công cho các đơn vị triển khai việc nhập số liệu đối với các vụ việc đang có. Bên cạnh đó, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu TTTT tham mưu xây dựng văn bản trình xin nhân sự hợp đồng phục vụ cho dự án, dự kiến tháng 6 nghiệm thu giai đoạn I trước khi kết thúc dự án đưa vào vận hành chính thức. Phối hợp với Văn phòng chủ động làm việc với Viettel điều chỉnh và đánh giá hiệu quả các công việc theo yêu cầu về Hệ ĐHTN V1.0; rà soát trình báo cáo lãnh đạo về việc triển khai và kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36A trong năm 2018, điều chỉnh kế hoạch UDCNTT 2018 cho phù hợp với tình hình thực tế; giao TTTT chủ trì chủ động tham mưu xây dựng báo cáo tự đánh giá các chỉ số công nghê thông tin (ICT index 2017); chủ động triển khai các hạng mục đầu tư theo thông báo kinh phí 2018; rà soát, điều chỉnh khung kiến trúc điện tử của TTCP và kế hoạch tổ chức thực hiện./.

   

   

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS