• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  04/01/2018

  Họp Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Thanh tra

  Ngày 4/1, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã chủ trì cuộc họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng ngành Thanh tra. 

  Căn cứ đề nghị của các khối thi đua và các vụ, cục, đơn vị thuộc TTCP, Vụ Tổ chức Cán bộ tổng hợp báo cáo Hội đồng TĐKT ngành Thanh tra. Theo đó, đề nghị công nhận danh hiệu lao động tiên tiến cho các cá nhân công tác tại các cục, vụ, đơn vị.

  Đối với các đơn vị sự nghiệp (Trường Cán bộ Thanh tra, Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra, Viện Khoa học Thanh tra, Trung tâm Đào tạo Miền Trung Tây nguyên) đã được Tổng TTCP phân cấp về công tác cán bộ, nên thủ trưởng các đơn vị ra quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên tiến.

  Hội đồng TĐKT cũng xem xét trình Tổng TTCP tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua ngành Thanh tra, tặng Bằng khen cho các cá nhân đủ điều kiện tiêu chuẩn.

  Đối với khen thưởng tập thể, đề nghị Hội đồng xét, báo cáo Tổng TTCP tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc.

  Với các Khối thi đua thuộc TTCP, mỗi khối được bình xét đề nghị tặng thưởng 1 cờ thi đua của TTCP và 1 Bằng khen của Tổng TTCP.

  IMG_27831.JPG

  Ngoài ra, Ban Tiếp dân Trung ương cũng đề nghị Hội đồng trình Tổng TTCP tặng Bằng khen cho tập thể và các cá nhân có thành tích trong việc phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp dân Trung ương, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô. Văn Phòng TTCP cũng có văn bản đề nghị tặng Bằng khen của Tổng TTCP cho tập thể và cá nhân làm tốt công tác phối hợp với TTCP.

  Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ cũng cho biết: Tính đến 4/1, TTCP đã nhận được hồ sơ đề nghị khen thưởng của 14/20 thanh tra bộ, ngành; 60/63 thanh tra tỉnh, TP trực thuộc trung ương; đề nghị khen thưởng của 10/10 cụm thi đua Thanh tra tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; 03 khối thi đua thanh tra các bộ ngành Trung ương.

  Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn – Chủ tịch Hội đồng TĐKT ngành Thanh tra đề nghị, các thành viên Hội đồng căn cứ danh sách đề nghị của các bộ, ngành, địa phương, căn cứ tiêu chí khen thưởng lựa chọn các cá nhân, tập thể xuất sắc, đảm bảo khen thưởng đúng người, thực chất.

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS