• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  29/12/2017

  Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp tổng kết năm 2017

  Ngày 29/12, tại trụ sở Trường Cán bộ Thanh tra, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp  cơ quan Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017. Đồng chí Vũ Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra (Khối trưởng năm 2017) chủ trì hội nghị.

  Với chức năng, nhiệm vụ chính là xây dựng, phát triển và tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành, tác nghiệp của cơ quan Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp; nghiên cứu khoa học; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Trên cơ sở đăng ký thi đua của từng đơn vị, lãnh đạo đơn vị cùng với Chi ủy, Ban chấp hành công đoàn các đơn vị sự nghiệp đã triển khai công tác thi đua sâu rộng đến từng bộ phận trực thuộc.

  Hoạt động thi đua của các đơn vị được diễn ra sôi nổi trên tất cả các mặt công tác, góp phần thiết thực, hiệu quả vào việc hoàn thành công tác, nhiệm vụ chính trị của mình, qua đó đã phát huy vai trò, tác động tích cực của phong trào thi đua đối với hiệu quả hoạt động của mỗi đơn vị.

  Trong năm 2017, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo TTCP, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra công tác thi đua, khen thưởng của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp đã có những chuyển biến tốt về nhận thức, đổi mới về nội dung và phương thức, có sơ kết, tổng kết kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời. Tình hình tài chính của một số đơn đã được cải thiện và đảm bảo ổn định để hoạt động.

  Thông qua công tác thi đua khen thưởng làm cho công chức, viên chức và người lao động trong Khối nhận thức được tầm quan trọng, vai trò và ý nghĩa tích cực và hưởng ứng tốt các phong trào thi đua. Công tác thi đua khen thưởng luôn gắn liền với công tác chuyên môn, là đòn bẩy, động lực thúc đẩy tập thể cũng như mỗi công chức, viên chức, người lao động khắc phục khó khăn, vững vàng vượt qua mọi thử thách trong công tác, trong đời sống sinh hoạt, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Đồng thời, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

  Qua báo cáo đánh giá cùng ý kiến của đại diện các đơn vị trong Khối. Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp đã biểu quyết thống nhất đề nghị Tạp chí Thanh tra được nhận cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ; Trường Cán bộ Thanh tra và Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Miền Trung – Tây Nguyên nhận Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ.

  Các đơn vị tiến hành bầu Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Miền Trung – Tây nguyên là Khối trưởng năm 2018.

                                                  PV

   

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS