• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  30/11/2017

  Đại hội Công đoàn Trung tâm Thông tin nhiệm kỳ 2018-2023

  Ngày 29/11, Công đoàn Trung tâm Thông tin tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự đại hội có đại diện Công đoàn TTCP và toàn thể công đoàn viên Trung tâm Thông tin.

  Báo cáo tổng kết hoạt động của Công đoàn Trung tâm Thông tin nhiệm kỳ 2013-2017 cho thấy, Công đoàn Trung tâm đã tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến công chức, viên chức tại đơn vị; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; hoạt động công tác nữ công được quan tâm đúng mực. BCH công đoàn TTTT luôn cố gắng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn để phản ánh, đề xuất, kiến nghị với cấp ủy chi bộ, lãnh đạo TTTT, lãnh đạo Công đoàn cấp trên. Bên cạnh đó, Công đoàn TTTT quan tâm, chú trọng tập hợp ý kiến của công chức, viên chức để tham gia quản lý đơn vị; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế; coi trọng và thường xuyên quán triệt, triển khai Nghị quyết của Trung ương Đảng, của Ban cán sự Đảng và Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đến các đoàn viên công đoàn; đoàn viên Công đoàn TTTT cũng đã tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ nhân các ngày kỷ niệm.
  IMG_2666.JPG
  Về phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Trung tâm tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để đoàn viên nắm bắt kịp thời Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy của cơ quan; quán triệt đoàn viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tu dưỡng phẩm chất chính trị, ý thức kỷ luật, tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác, góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của TTTT; nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức công đoàn bộ phận trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua của Công đoàn TTTT gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; làm tốt công tác vận động đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động phong trào; phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 15% đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

  Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn, Chủ tịch, Phó Chủ tịch gồm 03 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn TTCP XX nhiệm kỳ 2018-2023./.

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS