• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  27/11/2017

  Đại hội Công đoàn Văn phòng Đảng – Đoàn thể nhiệm kỳ 2018-2023

  Ngày 27/11, Công đoàn Văn phòng Đảng – Đoàn thể tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự đại hội có đại diện Công đoàn TTCP và toàn thể công đoàn viên Văn phòng Đảng – Đoàn thể.

  Báo cáo tổng kết hoạt động của Công đoàn Văn phòng Đảng – Đoàn thể nhiệm kỳ 2013-2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 cho thấy, Công đoàn đã quan tâm thực hiện các chính sách, chế độ có liên quan đến công chức, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên; tạo điều kiện cho công đoàn viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn; lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của từng công đoàn viên để tổng hợp, phản ánh đến lãnh đạo, cấp ủy đơn vị.

  Trong nhiệm kỳ qua, đoàn viên công đoàn đơn vị đã đoàn kết, đổi mới và nỗ lực thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao đối với chất lượng và hiệu quả cao hơn những năm trước trên tất cả các lĩnh vực công tác. Luôn coi trọng và thường xuyên quán triệt, triển khai Nghị quyết của Trung ương Đảng, BCS Đảng và Đảng ủy TTCP đến các đoàn viên công đoàn; thực hiện tốt công tác thu chi tài chính công đoàn theo quy định; tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao cũng như các phong trào thi đua khác của cơ quan.

  Nhìn chung, trong nhiệm kỳ 2013-2017, Công đoàn Văn phòng Đảng – Đoàn thể đã thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công chức trong đơn vị, luôn giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công tác cũng như trong cuộc sống.

  Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động công đoàn của Văn phòng Đảng – Đoàn thể vẫn còn một số hạn chế, tồn tại như: tính chủ động trong việc thực hiện các hoạt động công đoàn chưa cao; một số hoạt động chưa thực sự sôi nổi như văn nghệ, nữ công; một số đoàn viên công đoàn chưa tích cực tham gia các hoạt động phong trào chung của cơ quan.

  Về phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Văn phòng Đảng – Đoàn thể tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để đoàn viên nắm bắt kịp thời Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy của cơ quan; quán triệt đoàn viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tu dưỡng phẩm chất chính trị, ý thức kỷ luật, tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác; nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức công đoàn bộ phận trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn; làm tốt công tác vận động đoàn viên tham gia các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

  Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2018 -2023 gồm 02 đồng chí; bầu đồng chí Hà Thị Lan, Phó Chánh văn phòng Đảng – Đoàn thể làm Chủ tịch và bầu 03 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn TTCP lần thứ XX nhiệm kỳ 2018-2023./.

                                                     PV

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS