• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  21/11/2017

  Đại hội Công đoàn Văn phòng TTCP nhiệm kỳ 2018-2023

  Ngày 21/11, Công đoàn Văn phòng tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự đại hội có đại diện Công đoàn TTCP, đại diện Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng và toàn thể công đoàn viên Văn phòng TTCP. 

  Báo cáo tổng kết hoạt động của Công đoàn Văn phòng nhiệm kỳ 2013-2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 cho thấy, Công đoàn Văn phòng rất quan tâm thực hiện các chính sách, chế độ có liên quan đến công chức, người lao  động, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, người lao động; tạo điều kiện cho đoàn viên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn; lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vộng của công chức, người lao động để tổng hợp, phản ánh đến lãnh đạo Văn phòng, cấp ủy; thường xuyên tổ chức cho đoàn viên đi giao lưu học tập tại các địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, đoàn viên công đoàn Văn phòng đã đoàn kết, đổi mới và nỗ lực thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao đối với chất lượng và hiệu quả cao hơn những năm trước trên tất cả các lĩnh vực công tác. Công đoàn Văn phòng coi trọng và thường xuyên quán triệt, triển khai Nghị quyết của Trung ương Đảng, BCS Đảng và Đảng ủy TTCP đến các đoàn viên công đoàn; thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên công đoàn và công tác thu chi tài chính công đoàn theo quy định… Nói chung, trong nhiệm kỳ 2013-2017, Công đoàn Văn phòng đã thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công chức, người lao động Văn phòng. Tập thể công chức, người lao động Văn phòng luôn giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công tác cũng như trong cuộc sống.

  Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số hạn chế, tồn tại như: tính chủ động trong việc thực hiện các hoạt động công đoàn chưa cao; một số hoạt động chưa thực sự sôi nổi; một số đoàn viên công đoàn chưa tích cực tham gia các hoạt động phong trào.

  IMG_2484.JPG

  ​Về phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Văn phòng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để đoàn viên nắm bắt kịp thời Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy của cơ quan; quán triệt đoàn viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tu dưỡng phẩm chất chính trị, ý thức kỷ luật, tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nang cao hiệu quả công tác; nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức công đoàn bộ phận trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn; làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao,…

  Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Công đoàn TTCP Vũ Hồng Khánh đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Công đoàn Văn phòng trong thời gian qua và chỉ ra nững nhiêm vụ trong thời gian tới cần tập trung triển khai tốt và tăng cường hơn nữa vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn, tiếp tục có những hình thức, nôi dung triển khai hiệu quả phong trào thi đua của TTCP, có các giải pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công đoàn viên, đổi mới phương thức chỉ đạo để hoạt động công đoàn ngày càng có hiệu quả hơn.

  Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn, Chủ tịch, Phó Chủ tịch gồm 05  đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn TTCP XX nhiệm kỳ 2018-2023./.

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS