• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  31/10/2017

  Đại hội Công đoàn Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên

  Ngày 27/10, tại Nha Trang, Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung-Tây Nguyên đã tổ chức Đại hội Công đoàn Trung tâm lần thứ II nhiệm kỳ 2018-2023. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Trần Trung Thành - Chủ tịch Công đoàn TTCP, đ/c Nguyễn Viết Thạch-Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm, đại diện lãnh đạo đoàn công tác của Cục II tại Khánh Hòa, đại diện lãnh đạo Công đoàn Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, cùng toàn thể các đoàn viên công đoàn Trung tâm.

  Đại hội đã tổng kết tình hình và kết quả hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ 2015 - 2018 cũng như xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023. Theo đó, thời gian qua Công đoàn Trung tâm đã chăm lo đời sống, đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng của cán bộ, viên chức và người lao động; đồng thời tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ làm việc hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, Công đoàn Trung tâm cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối với đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết chủ trương công tác Công đoàn cấp trên, tổ chức các phong trào thi đua trong đoàn viên và người lao động, công tác phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn vững mạnh. Công đoàn Trung tâm đã phối hợp tốt với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, từ thiện. Báo cáo tổng kết cũng mạnh dạn nêu lên những tồn tại, nguyên nhân từ đó rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra những nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu, những giải pháp và tổ chức thực hiện để xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. 
  5.JPG

  Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Trung Thành - Chủ tịch Công đoàn TTCP đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Công đoàn Trung tâm trong thời gian qua và chỉ ra những nhiệm vụ Công đoàn Trung tâm trong thời gian tới cần tập trung triển khai thực hiện tốt và tăng cường hơn nữa vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn, tiếp tục có những hình thức, nội dung triển khai hiệu quả phong trào thi đua của Thanh tra Chính phủ, có các giải pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công đoàn viên, đổi mới phương thức chỉ đạo để hoạt động công đoàn ngày càng có hiệu quả hơn. Đồng chí bày tỏ sự tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo đúng đắn của Chi ủy, Ban lãnh đạo, cùng sự đoàn kết, nỗ lực của các công đoàn viên, BCH công đoàn mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

  Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn, Chủ tịch, Phó Chủ tịch gồm 3 đồng chí và bầu 2 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn TTCP lần thứ XX nhiệm kỳ 2018 - 2023.

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS