• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  27/10/2017

  Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn làm việc với Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp

  Ngày 26/10, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã có buổi làm việc với Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. 

  Báo cáo cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2017, Vụ KH, TC&TH đã bám sát nhiệm vụ và chỉ đạo của lãnh đạo TTCP để thực hiện các công việc được giao. Công tác kế hoạch thanh tra đã chủ động trong việc đề xuất nắm tình hình xây dựng định hướng chương trình thanh tra năm 2018, đã được Tổng TTCP đồng ý, định hướng chương trình thanh tra năm 2018 của TTCP sớm hơn so với những năm trước; kịp thời xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra và chồng chéo trong hoạt động thanh tra với kiểm toán. Công tác kế hoạch, tài chính đã chủ động tham mưu lãnh đạo TTCP thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản của cơ quan như xây dựng quy chế tiêu chuẩn, định mức về quản lý tài sản; sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan…, giám sát và hướng dẫn việc thực hiện chế độ chi tiêu nội bộ của cơ quan. Công tác tổng hợp đã tích cực, chủ động hoàn thành có hiệu quả các công việc được giao, công tác tham mưu cho lãnh đạo TTCP trong công tác chỉ đạo, điều hành và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao góp phần quan trọng trong kết quả chung của TTCP. Các công việc theo kế hoạch và đột xuất cơ bản được xử lý đảm bảo chất lượng, tiến độ yêu cầu. Các công chức trong Vụ quan tâm tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ phục vụ công tác. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số khó khăn, hạn chế như một số báo cáo đột xuất, thời hạn gấp, một số đơn vị chậm gửi báo cáo hoặc báo cáo nội dung chưa đầy đủ ảnh hưởng phần nào đến tiến độ, chất lượng tổng hợp, báo cáo.
  IMG_2150.JPG
  Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đánh giá cao những kết quả mà Vụ KH, TC&TH đã đạt được trong 9 tháng đầu năm qua; Vụ đã chủ động tham mưu xây dựng các báo cáo cũng như  kịp thời xử lý, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TTCP. Về nhiệm vụ 03 tháng cuối năm, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu Vụ tập trung, chủ động, đổi mới nâng cao chất lượng công tác kế hoạch, tham mưu, tổng hợp nhằm đáp ứng tốt công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo TTCP; lập kế hoạch, lên danh mục rà soát lại các quy định, quy chế, thông tư tham mưu lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị thực hiện; các phần việc chuẩn bị cho các hội nghị từ nay đến cuối năm phải có kế hoạch thành phần, nội dung cụ thể; xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác với các cục, vụ, đơn vị trong cơ quan và trong toàn ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành và phân công nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm của từng công chức trong Vụ./.

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS