• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  04/10/2017

  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn làm việc với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng

  Ngày 04/10/2017, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã làm việc với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Thanh tra Chính phủ (BQLDA) về tiến độ giải ngân các dự án và kế hoạch thực hiện trong quý IV năm 2017. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp.

  Sau khi nghe đại diện BQLDA báo cáo chi tiết về tiến độ cũng như những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị cụ thể cho từng dự án đang được triển khai, ý kiến của đại diện Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã phát biểu kết luận với từng dự án cụ thể; yêu cầu BQLDA tính toán các hạng mục đầu tư với phương châm tiết kiệm nhất dành phần vốn tiết kiệm để điều tiết cho các nhu cầu xây dựng khác của TTCP. Đối với dự án xây dựng Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội phải tính toán lại quy mô để điều chỉnh giảm quy mô đầu tư dự án và làm việc với các bộ, ngành có liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đối với dự án đầu tư xây dựng mở rộng Trụ sở TTCP tại lô D29 giao BQLDA rà soát lập tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư trình Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.
  IMG_4908.JPG

                                                                                                                                                                                                                                      PV 

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS