• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  28/07/2017

  Chi bộ Cục I tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

  Căn cứ Điều lệ Đảng, thực hiện kế hoạch của Đảng uỷ Thanh tra Chính phủ về đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 – 2020, ngày 28/07/2017, Chi bộ Cục Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực I (Cục I) đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Phó bí thư Thường trực Đảng ủy TTCP Nguyễn Thái Hồng; Phó bí thư Đảng ủy TTCP, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Hoàng Thái Dương cùng các đ/c Thường trực Đảng ủy, Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy TTCP tham dự Đại hội. ​​

  Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2017 của chi bộ Cục I cho thấy, trong nhiệm kỳ qua chi bộ đã quán triệt đầy đủ, kịp thời đến toàn thể đảng viên các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, của Đảng uỷ khối và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, ý chí hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
  Chi ủy cùng tập thể lãnh đạo Cục đã phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là trong việc xây dựng kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn hàng năm, hoàn thành tốt các chương trình, nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác phối hợp theo dõi, bám sát nắm bắt tình hình khiếu nại, tố cáo tại địa bàn được phân công; chủ động đề xuất lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cử tổ công tác phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện các khiếu nại mới phát sinh, có dấu hiệu phức tạp để đề xuất hướng giải quyết từ cơ sở; triển khai 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch công tác và đột xuất, đảm bảo việc thực hiện nội dung thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt, chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật về thanh tra và quy chế hoạt động Đoàn thanh tra; phương pháp, cách thức tiến hành thanh tra được đổi mới, nâng cao nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra; đẩy nhanh tiến độ triển khai, kết luận, kiến nghị xử lý khách quan, chính xác, kịp thời, khả thi, qua đó đã phát hiện, xử lý nhiều vi phạm pháp luật, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, trong ban hành chính sách, pháp luật; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, thường xuyên, được ưu tiên bố trí lực lượng và kịp thời triển khai thực hiện khi được giao; nhất là trong các kỳ họp của Trung ương Khóa XI, XII; Quốc hội khóa XIII; Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng; Cục đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân Trung ương, các địa phương khu vực Miền Bắc, chuẩn bị nội dung vụ việc để Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiếp công dân định kỳ.
  Trong công tác xây dựng  Đảng, Ban chi uỷ đã phối hợp với lãnh đạo Cục thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, bổ sung quy hoạch lãnh đạo cấp Cục, phòng giai đoạn 2016 – 2021 và giai đoạn 2021 – 2026; bồi dưỡng kết nạp 04 đảng viên mới; phối hợp với lãnh đạo Cục và các tổ chức đoàn thể tổ chức tốt việc thực hiện quy chế dân chủ, thường xuyên tổ chức quán triệt, tiến hành kiểm tra, xem xét việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các chính sách, chế độ của Nhà nước, nội quy Quy chế văn hóa công sở của Thanh tra Chính phủ; thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, bình xét thi đua theo đúng trình tự, thủ tục; lãnh đạo Cục và Chi ủy thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh, phê bình của cán bộ, công chức, hàng năm lấy ý kiến của cán bộ công chức góp ý cho chi bộ, cho đảng viên; công tác phê bình và tự phê bình trong đơn vị được thực hiện tốt, đảm bảo sự đoàn kết.
  Đánh giá chung, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chi bộ Cục I cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới như: Sinh hoạt chi bộ chưa đúng quy định vào ngày đầu tháng, nội dung sinh hoạt Chi bộ chưa thực sự phong phú, chưa tạo được những buổi chuyên đề sôi nổi, ý kiến đóng góp của các đảng viên trong các cuộc họp chưa nhiều, chủ yếu là về công tác chuyên môn; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cũng như việc nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên trong đơn vị có lúc chưa được kịp thời; việc quán triệt thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị 345 của Tổng Thanh tra chưa được sâu sắc, chưa thường xuyên; hoạt động chuyên môn của Cục vẫn còn có những hạn chế nhất định, một số cán bộ, công chức, đảng viên của Cục có lúc còn chưa chấp hành tốt thời gian làm việc, chưa thực sự chủ động trong công việc được giao; việc xử lý một số vụ việc khiếu nại, tố cáo thời gian vẫn còn kéo dài.
  20170728_092828.jpg


  Về phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Cục I phấn đấu khắc phục được những hạn chế, bất cập về tổ chức, hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua;  nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành toàn diện các mặt công tác của đơn vị; 100% đảng viên trong chi bộ được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên nâng cao tinh thần tự phê và phê bình trong Đảng; đoàn kết, trách nhiệm cùng phấn đấu hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ được giao; phấn đấu 100% đảng viên đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Chi bộ đạt tiêu chuẩn Chi bộ đảng trong sạch, vững mạnh; không có trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật theo quy định của Đảng và của ngành; phấn đấu bồi dưỡng, phát triển đảm bảo ít nhất 01 quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
  Đại hội đã tiến hành bầu Ban chi ủy gồm 3 đồng chí; bầu trực tiếp Bí thư và Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Cục trưởng được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ và đ/c Phạm Quốc Lập, Trưởng phòng được bầu giữ chức vụ Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.
  IMG_4810.JPG

                                                                                                                                                                                                                                       PV.

   .

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS