• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  29/05/2017

  Tổng Thanh tra Chính phủ làm việc với các đơn vị sự nghiệp

  Ngày 23/5, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã chủ trì làm việc với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc TTCP để nghe báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2016; 4 tháng đầu năm 2017 và chỉ đạo triển khai công tác của các đơn vị trong thời gian tới.

  Báo cáo tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Tổng hợp Lê Hồng Lĩnh cho biết, từ năm 2013-2016, các đơn vị sự nghiệp hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao, về cơ bản bảo đảm quy định hiện hành. Tuy nhiên, tại một số đơn vị vẫn còn tồn tại hạn chế nhất định, cần sớm có biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị do Tổng Thanh tra Chính phủ giao. 

  Cũng tại buổi làm việc, các đơn vị sự nghiệp đã báo cáo tình hình hoạt động và những khó khăn, vướng mắc. Sau khi lắng nghe từng đơn vị báo cáo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đề nghị xác định rõ trách nhiệm của Vụ trưởng và Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập; đề nghị Vụ Tổ chức Cán bộ hướng dẫn, tư vấn cho các đơn vị về tổ chức, nhân sự, hợp đồng lao động; trách nhiệm xây dựng đề án tài chính 03 năm của các đơn vị theo quy định.

  Chia sẻ với những khó khăn của các đơn vị sự nghiệp công lập của Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu bày tỏ sự cảm thông, đồng thời, đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về chủ trương tinh giản biên chế; rà soát và xây dựng đề án mới nhất về tình hình lao động, việc làm với tầm nhìn xa hơn đến năm 2025 hướng tới mô hình tự chủ hoàn toàn; đảm bảo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị Tổng Thanh tra Chính phủ giao./.

                                                        PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS