• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  04/05/2017

  Thanh tra Chính phủ xây dựng phần mềm ứng dụng CNTT

  Ngày 4/5, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã có buổi làm việc về bổ sung phê duyệt chủ trương, kế hoạch đầu tư triển khai tư xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin của Thanh tra Chính phủ năm 2017.

  Tại cuộc họp, đại diện Trung tâm Thông tin đã trình bày về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TTCP về đẩy mạnh ủng dụng CNTT; chủ trương, kế hoạch đầu tư giai đoạn từ 2017 - 2020 về triển khai ứng dụng CNTT tại TTCP đã được TTCP ký thỏa thuận hợp tác với Viettel; một số dự án đầu tư trong năm 2016; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai một số nhiệm vụ cụ thể của các dự án. 
  IMG_4237.JPG 
  Sau khi nghe các ý kiến của đại diện vụ Kế hoạch, tài chính và tổng hợp; Văn phòng và lãnh đạo Trung tâm Thông tin, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn kết luận:
  Văn phòng rà soát lại nguồn vốn 05 tỷ đầu tư cho ứng dụng CNTT; giao TTTT làm chủ đầu tư, lập dự án, thuê đơn vị tư vấn; Văn phòng thực hiện chi trả kinh phí tư vấn. Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn yêu cầu, toàn bộ công việc thuê tư vấn, lập dự án phải xong trong khoảng thời gian 1,5 tháng; làm công văn gửi Viettel đề nghị hỗ trợ việc thực hiện một số phần miền hiện nay TTCP đang thiếu và hỗ trợ xây dựng khung kiến trúc điện tử như hai bên đã thỏa thuận; TTTT làm đầu mối họp bàn với các đơn vị trong TTCP lấy ý kiến về việc xây dựng các phần mềm.
  Đối với hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo, TTTT kiểm tra, rà soát lại các phần việc, đôn đốc nhà thầu thực hiện để đảm bảo phần mềm chạy tốt khi triển khai trên diện rộng. Phối hợp với Vụ Kế hoạch kiểm tra, xem xét việc thanh, quyết toán, nghiệm thu hoàn thiện sổ sách kế toán dự án.
  Văn phòng phối hợp với TTTT thực hiện rà soát các máy tính cũ, hỏng để bổ sung mới và thu hồi, thanh lý máy cũ./.
                                                                                                                                                                                         PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS