• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  20/04/2017

  Công bố Quyết định Thanh tra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công thương

  Căn cứ quy định của Luật Thanh tra và Kế hoạch thanh tra năm 2017 c ủa TTCP đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngày 20/04/2017, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại Bộ Gíáo dục và Đào tạo, Bộ Công thương. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng  dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cục , vụ , đơn vị  có  liên quan của  Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công thương.

  Theo Quyết định số 809/QĐ-TTCP, ngày 12 tháng 04 năm 2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo với nội dung công tác quản lý nhà nước về đội ngũ nhà giáo, hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Đắk Lắk, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu; thời kỳ thanh tra từ năm 2013 đến năm 2016; thời gian thanh tra là 70 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Hữu Nhường, Thanh tra viên cao cấp, Phó vụ trưởng Vụ III- Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn. 
  IMG_4215.JPG


  Phát biểu chỉ đạo, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra chuyên đề và yêu cầu Đoàn thanh tra triển khai đúng kế hoạch, có sự phân công , phân nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của đoàn; thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các đơn vị có liên quan tạo mọi điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất. 
  IMG_4204.JPG
  IMG_4227.JPG


                                                                                       Đăng Khoa


  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS