• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  15/02/2017

  Họp bàn việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

  Ngày 15/2, Tổng Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo một số cục, vụ, đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Dự họp có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn.

  Theo báo cáo, từ ngày 01/01/2016 đến 14/2/2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao TTCP tổng số 180 nhiệm vụ, đã hoàn thành 116 nhiệm vụ, 37 nhiệm vụ chưa hoàn thành trong hạn, 10 nhiệm vụ đã được chấp nhận điều chỉnh thời gian hoàn thành trong 27 nhiệm vụ chưa hoàn thành đã quá  hạn. Phần lớn các nhiệm vụ được giao TTCP đã triển khai thực hiện và cập nhật trên phần mềm cơ sở dữ liệu theo dõi, tuy nhiên vẫn còn một số nhiệm vụ, công việc thực hiện còn chậm so với yêu cầu, chưa quan tâm cập nhật trên phần mềm.


  Phát biểu kết luận tại hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu yêu cầu, đối với nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Vụ KH, TC&TH làm đầu mối, sớm xây dựng kế hoạch, công văn yêu cầu, đề cương báo cáo và triển khai thực hiện theo dõi, đôn đốc trong thời gian sớm nhất; các đơn vị phải thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ; TTTT khẩn trương kết nối phần mềm quản lý văn bản của TTCP với Văn phòng Chính phủ; kiến nghị Văn phòng kết nối đường truyền với các đơn vị ở xa để cập nhật phần mềm cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ; khẩn trương triển khai hội nghị cải cách hành chính và ứng dụng CNTT trong TTCP. Đối với đầu tư trang thiết bị và ứng dụng CNTT,  Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu TTTT đánh giá lại hiện trạng cơ sở hạ tầng và hệ thống các phần mềm ứng dụng CNTT của toàn cơ quan TTCP và đề xuất các giải pháp để ứng dụng vào thực tế cho phù hợp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án “Xây dựng Hệ thống phần mềm CSDL QG về KNTC” đưa vào sử dụng./.

                                           Hoàng Linh

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS