• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin tổng hợp
  10/02/2017

  Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn làm việc với Trung tâm Thông tin

  Ngày 9/2, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn đã có buổi làm việc với Trung tâm Thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ của TTTT và đánh giá tình hình hoạt động của Cổng TTĐT TTCP, phần mềm theo dõi nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, việc triển khai các thỏa thuận đã ký với Viettel và Hệ thống CSDL Quốc gia về KNTC. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, Văn phòng.

  Báo cáo tại buổi làm việc, Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Đức Thắng cho biết, trong thời gian qua, TTTT tiếp tục duy trì hoạt động của Website Thanh tra Chính phủ (TTCP), hệ điều hành tác nghiệp. Phân công phóng viên tác nghiệp, cập nhật thông tin, bài viết kịp thời phản ánh tình hình hoạt động của cơ quan, Lãnh đạo TTCP và các vụ, cục, đơn vị trên các lĩnh vực công tác. Đăng tải kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, thông báo kết luận thanh tra, văn bản phối hợp công tác với các bộ, ngành, địa phương…Bên cạnh đó, đến hết ngày 31/12/2016 đã hoàn thành tất cả các hạng mục cơ sở hạ tầng thuộc dự án “Xây dựng CSDL QG về KN, TC”; trong tháng 02/2017 dự kiến sẽ chủ động phối hợp với Hội đồng đánh giá chất lượng ứng dụng cho phần mềm nội bộ thuộc gói thầu số 7 và nhà thầu SAVIS-HPT tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng phần mềm để làm căn cứ thực hiện nghiệm thu tổng thể phần mềm. Về kế hoạch ứng dụng CNTT theo thỏa thuận hợp tác với Viettel, Tổ công tác đã làm việc với Viettel xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 1 từ 2017-2018 với 06 nội dung đầu tư. Ngoài ra, TTTT đã xây dựng Kế hoạch đào tạo, tập huấn việc sử dụng phần mềm “Hệ thống quản lý CSDL theo dõi để báo cáo nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao”.

   IMG_0228tc.jpg
  Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã tích cực tham gia thảo luận và đưa ra các biện pháp nhằm: nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT tại TTCP, nhất là các phầm mềm theo dõi để báo cáo nhiệm vụ do Chính phủ và Thủ tưởng Chính phủ giao; phần mềm tổng hợp báo cáo của ngành thanh tra, kế hoạch ứng dụng CNTT theo thỏa thuận hợp tác với Viettel...

   

  Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn yêu cầu Trung tâm Thông tin tiếp tục duy trì, quản lý tốt hoạt động của Cổng TTĐT; Thường trực Ban Chỉ đạo CNTT chủ động tham mưu, đề xuất để đưa ra các chương trình, kế hoạch cho từng tháng, quý, đồng thời chủ động, tổ chức thực hiện các kiến nghị, đề xuất đã kiến nghị tại cuộc họp; làm việc với các đơn vị liên quan về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp tham mưu lãnh đạo TTCP cân đối xem xét, bố trí nguồn vốn ưu tiên triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT 2017, đảm bảo hồ sơ theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

                             

                                      Hoàng Linh

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS