• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  14/10/2019

  Tập huấn công tác thanh tra chuyên đề diện rộng về y tế khu vực phía Bắc

  ​Ngày 14/10, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên đề diện rộng sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị vật tư y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh cho thanh tra các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Phó Tổng Thanh tra Trần  Ngọc Liêm dự và phát biểu chỉ đạo.

  ​Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm nhấn mạnh, để cuộc thanh tra diện rộng đúng trọng tâm, trọng điểm, đạt kết quả cao, thống nhất trên phạm vi cả nước, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho tất cả các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm khẳng định, đây là cuộc thanh ra có nội dung rộng, phức tạp, có nhiều vấn đề liên quan đến chuyên môn sâu của ngành Y tế; nội dung thanh tra là những vấn đề được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm và thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi nên thanh tra đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, khách quan; qua khảo sát cho thấy chính sách, quy định pháp luật có liên quan đến nội dung thanh tra còn nhiều bất cập, hạn chế nên yêu cầu dặt ra đối với Đoàn thanh tra và Kết luận thanh tra phân tích sâu những tồn tại, bất cập này do nguyên nhân khách quan hay chủ quan làm cơ sở xử lý đối với những vi phạm và kiến nghị  cấp có thẩm quyền hủy bỏ, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách. Phó tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu, Thanh tra các bộ, các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện đúng nội dung, phạm vi, đối tượng, phương pháp, thời kỳ thanh tra theo Đề cương hướng dẫn; giao Chánh Thanh tra các bộ, tỉnh, thành phố thực hiện chỉ đạo, giám sát hoạt động của các Đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm trước Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố về kết quả thanh tra, thực hiện đúng chế độ thông tin, báo cáo, phối hợp với Tổ công tác của TTCP để xử lý các vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra, vướng mắc phát sinh; Tổ công tác của TTCP chủ động nắm thông tin, tình hình triển khai hoạt động thanh tra của các cơ quan thanh tra, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc về chyên môn nghiệp vụ, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thanh tra diện rộng được phê duyệt; trực tiếp kiểm tra một số bộ, tỉnh/thành phố nhằm đánh giá việc tuân thủ theo Đề cương hướng dẫn và chỉ đạo Chánh thanh tra, Đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh làm rõ các nội dung liên quan, nội dung có dấu hiệu vi phạm tại một số cơ sở y tế, tổ chức cá nhân có liên quan.
  IMG_8545.JPG


  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS