• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  07/08/2019

  Công bố Quyết định Thanh tra tại Thừa Thiên Huế

  Ngày 06/8, tại Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đã chủ trì công bố Quyết định Thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng dự có Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ, đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

  ​Theo Quyết định 520/QĐ-TTCP ngày 26/7/2019, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh (giai đoạn từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2018), thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố Quyết định Thanh tra. Đoàn Thanh tra có 10 thành viên do ông Nguyễn Hồng Giang, Thanh tra viên cao cấp, Cục trưởng Cục II-Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn
  m_20190806_thanhtrachinhphu1.jpg
  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh phát biểu chỉ đạo Đoàn thanh tra

  Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng, địa phương rất cầu thị với việc thanh tra, kiểm tra của Chính Phủ, đây là dịp để tỉnh đánh giá lại tổng thể việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai; hoạt động thăm dò, khai thác cát, sỏi và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, thủ trưởng các địa phương, sở, ngành phải coi trọng nhiệm vụ thanh tra và có kế hoạch làm việc thật khoa học, chất lượng, đảm bảo yêu cầu của đoàn thanh tra. Đồng thời, cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Đoàn thanh tra làm việc trên tinh thần ứng xử văn hóa công sở và đạo đức công vụ.
  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh yêu cầu Đoàn thanh tra phải thực hiện nghiêm túc quy chế, các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo nội dung, kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt; chủ động phối hợp tốt với địa phương, đơn vị có liên quan trong quá trình thanh tra. Đề nghị các đơn vị là đối tượng thanh tra phối hợp cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho đoàn; UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan phân công đầu mối bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với đoàn, tạo mọi điều kiện để đoàn hoàn thành nhiệm vụ.
  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh nhấn mạnh, đây là cuộc Thanh tra định kỳ nên tinh thần đoàn thanh tra sẽ thực hiện nghiêm túc, vô tư, minh bạch; hạn chế ảnh hưởng đến công tác của địa phương, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh; sau khi Thanh tra phải chỉ ra được khuyết điểm để rút kinh nghiệm, ưu điểm để địa phương phát huy.
                                                                                                                    PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS