• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  02/05/2018

  Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại TCT Đường sắt Việt Nam

  Ngày 02/05/2018, tại trụ sở Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành công bố Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 2222/KL-TTCP ngày 26/08/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại TCT Đường sắt Việt Nam và các đơn vị thành viên. Tham dự có ông Lê Quang Hà, Phó vụ trưởng Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra- Thanh tra Chính phủ, ông Vũ Tá Tùng, Tổng giám đốc TCT Đường sắt Việt Nam cùng đại diện Bộ Giao thông vận tải, các đơn vị có liên quan của TCT Đường sắt.​​

  Ngày 23 04/2018, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ký Quyết định số 191/QĐ-TTCP thành lập Tổ kiểm tra của TTCP để kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 2222/KL-TTCP ngày 26/08/2016. Theo đó, Tổ kiểm tra có 3 thành viên, do ông Hoàng Văn Ngọc, Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra của Thanh tra Chính phủ làm Tổ trưởng; thời hạn kiểm tra là 10 ngày. 
  IMG_5610.JPG 
  Thay mặt TCT Đường sắt Việt Nam, ông Vũ Tá Tùng, Tổng giám đốc TCT đã báo cáo vắn tắt kết quả những nội dung mà TCT và các đơn vị thành viên đã, đang và chưa thực hiện cũng như những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất của TCT trong quá trình thực hiện những nội dung cụ thể Kết luận thanh tra số 2222/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ.
  Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Quang Hà, Phó vụ trưởng Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra đã nêu các mục đích, yêu cầu, phương pháp, cách thức tiến hành của Tổ kiểm tra và đề nghị Bộ Giao thông vận tải,  TCT Đường sắt Việt Nam và các đơn vị thành viên của TCT chủ động phối hợp tích cực với Tổ kiểm tra để đạt kết quả kiểm tra theo đúng kế hoạch đã được tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt.
                                                                PV

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS