• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  06/03/2018

  Khai giảng lớp thanh tra viên cao cấp năm 2018

  Ngày 6/3, Trường Cán bộ Thanh tra đã khai giảng lớp thanh tra viên cao cấp năm 2018. TS Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đến dự và phát biểu khai giảng lớp học. Lớp thanh tra viên cao cấp năm 2018 có hơn 40 học viên là cán bộ chủ chốt đến từ các bộ, ngành và địa phương trên cả nước. 

  Trong thời gian gần 1 tháng, các học viên sẽ được học và nghiên cứu nhiều chuyên đề do các giảng viên là lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Thanh tra Chính phủ trực tiếp tham gia giảng dạy: Quan điểm Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí minh về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KC,TC). Quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết KN,TC và phòng, chống tham nhũng. Một số vấn đề về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng. Đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính Nhà nước. Kết quả và một số kinh nghiệm thanh tra về đầu tư xây dựng cơ bản. Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt đng của cơ quan Thanh tra Nhà nước cấp tỉnh, cấp bộ. Công tác giải quyết KN,TC hiện nay, những vấn đề và giải pháp. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thanh tra việc cổ phần hóa doanh nghiệp. Thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

  Phát biểu tại lễ khai giảng, TS Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, mục tiêu của khóa học nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ thanh tra để thực hiện tốt nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực công tác. Do các học viên của lớp đều là những cán bộ lâu năm, có kinh nghiệm nên Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh đề nghị các học viên có thái độ học tập và trách nhiệm cao, chấp hành đúng nội quy, quy chế của nhà trường. Phó Tổng Thanh tra cũng yêu cầu Trường Cán bộ Thanh tra có trách nhiệm tổ chức và quản lý lớp học tốt. Quan tâm, tạo điều kiện cho các học viên học tập cả về tài liệu và chất lượng giảng dạy để lớp học đạt kết quả tốt nhất./.

                                                     PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS