• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  12/10/2017

  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam làm việc với Báo Thanh tra

  Ngày 12/10, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cùng đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính và Tổng hợp đã có buổi làm việc với Báo Thanh tra về kết quả công tác 09 tháng đầu năm và phương hướng 03 tháng cuối năm 2017. Toàn thể công chức, viên chức, người lao động Báo dự buổi làm việc.

   

  Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Lương, Phó Tổng biên tập Báo Thanh tra cho biết, hiện nay Báo đã xuất bản 2 kỳ/tuần và Báo điện tử; được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, chất lượng cán bộ, viên chức và người lao động của Báo cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo hiệu quả trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của tờ báo.

  Báo đã làm tốt công tác phân công nhiệm vụ, định mức công tác cụ thể đối với cán bộ, viên chức và người lao động, đồng thời thường xuyên quan tâm lãnh đạo, quản lý, rèn luyện, bồi dưỡng, đào tạo lại để không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, viên chức và người lao động; việc đánh giá cán bộ, viên chức và người lao động hàng năm thực hiện theo đúng quy định của Thanh tra Chính phủ.

  Bên cạnh đó, hiện nay Báo vẫn còn một số tồn tại hạn chế như, công tác tuyên truyền – xuất bản chưa chủ động và xây dựng được kế hoạch dài hạn. Còn tình trạng thiếu tin bài trên báo in, nhất là các tin bài kinh tế - xã hội. Việc theo dõi bộ, ngành, địa phương của phóng viên chưa thực sự sát sao, chủ động nên khó khăn trong kết nối, đưa tin, viết bài dẫn đến hạn chế trong công tác phát hành và khai thác nguồn thu…

  Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đã đạt được của Báo Thanh tra trong thời gian qua. Đồng thời, chia sẻ với những khó khăn hiện tại mà Báo đang gặp phải như cơ sở vật chất xuống cấp, đội ngũ phóng viên mỏng, tình hình tài chính bị thắt chặt... Phó Tổng Thanh tra cho rằng, để đạt được những kết quả đó, có sự cố gắng nỗ lực của Ban Biên tập, lãnh đạo Báo, đội ngũ phóng viên và quan trọng là tinh thần đoàn kết của tập thể đơn vị cùng sự quan tâm của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cũng như sự phối hợp của các cục, vụ, đơn vị.

  Đối với nhiệm vụ thời gian tới, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam yêu cầu, Báo cần xây dựng phương án nhân sự cụ thể, trong đó chỉ rõ cơ cấu phân bổ đối với Văn phòng đại diện miền Trung và miền Nam, có đề xuất số lượng đối với các vị trí cũng như tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển dụng. Về cơ chế, Báo nên tiến hành xây dựng phương án hướng tới mục tiêu tự chủ toàn phần. Bên cạnh đó, Báo cần rà soát tiêu chuẩn định mức kinh phí, xác định rõ hạng mục ưu tiên đầu tư sửa chữa; trình phương án nhân sự cấp phòng để xin ý kiến kiện toàn.

  Cuối cùng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam mong rằng, Báo tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết, tận tụy, trách nhiệm. Các cục, vụ, đơn vị liên quan cùng phối hợp giúp đỡ để Báo ngày càng phát triển, trở thành tờ báo uy tín./.

                                                   PV

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS