• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  18/12/2019

  Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019

  Ngày 17/12, Trường Cán bộ Thanh tra, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, bàn phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2020. Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra Vũ Văn Chiến chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Thanh tra Chính phủ cùng toàn thể, công chức, viên chức, người lao động Nhà trường.

  Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 tại Hội nghị, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra Nguyễn Huy Hoàng cho biết, năm 2019 là năm đầu tiên Trường thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 984/QĐ-TTCP cũng là năm đầu tiên Trường thực hiện kế hoạch công tác bao gồm cả Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Miền trung – Tây Nguyên. Cơ sở vật chất Nhà trường được mở rộng, khang trang, hiện đại. Nhà trường đã xây dựng được sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành từ Đảng uỷ, Ban Giám hiệu đến các tổ chức đoàn thể; thường xuyên rà soát để xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy chế hoạt động, quy trình làm việc; sự phối hợp tốt của các phòng, khoa, đơn vị và các bộ phận đã tạo nên một tập thể đoàn kết, hướng đến mục tiêu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…
  IMG_6973.JPG
  Năm 2019, Nhà trường đã tổ chức đào tạo được 90 khoá cho 8742 học viên, đạt 321% theo kế hoạch Tổng Thanh tra Chính phủ giao. Trong đó có 27 khoá đào tạo, bồi dưỡng cho 2.247 học viên; 01 khoá thanh tra viên cao cấp; 13 khoá thanh tra viên chính: 12 khoá thanh tra viên và 01 khoá đào tạo cho học viên Lào. Ngoài ra, Nhà trường đã phối hợp với một số bộ, ngành, địa phương tổ chức thêm 61 khoá bồi dưỡng cho 6.495 học viên.

  Cùng với việc thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, năm 2019, Trường Cán bộ Thanh tra không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên cũng như cải tiến mạnh về chất lượng, nội dung chương trình đào tạo; chú trọng hơn tới việc nâng cao trình độ giảng viên; nội dung tài liệu đào tạo bồi dưỡng cơ bản phù hợp với tính chất đặc thù công tác của ngành Thanh tra.

  Để thực hiện tốt hơn nữa những nhiệm vụ trong thời gian tới Trường Cán bộ Thanh tra kiến nghị, lãnh đạo TTCP quan tâm chỉ đạo các cục, vụ, đơn vị phối hợp cùng Nhà trường trong việc biên soạn giáo trình, tài liệu hệ Thanh tra viên chính, Thanh tra viên cao cấp...; nghiên cứu, xem xét bổ sung các tiêu chí theo tiêu chuẩn chức danh trong phạm vi quản lý nhà nước của TTCP để làm cơ sở cho Trường xây dựng khung chương trình, giáo trình và tổ chức các khoá tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; xem xét đề xuất của Nhà trường về kiện toàn đội ngũ viên chức, người lao động và kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý cấp phòng.v.v.

  Trước đó, ngày 12/12, Trường Cán bộ Thanh tra đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019. Trên cơ sở kết quả công tác chuyên môn, công tác Đảng, Trường Cán bộ Thanh tra đã tiến hành phân loại công chức, đảng viên bình xét các danh hiệu thi đua năm 2019 theo đúng quy định của TTCP.

                                                         PV

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS