• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  22/03/2019

  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh làm việc tại Lâm Đồng

  Ngày 21/3/2019, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Đoàn Văn Việt đã chủ trì cuộc họp về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018, định hướng công tác thanh tra năm 2019.

  Theo báo cáo, năm 2018, Lâm Đồng đã thực hiện 170 cuộc về thanh tra hành chính theo kế hoạch và 29 cuộc thanh đột xuất. Qua thanh tra đã phát hiện 177/261 đơn vị sai phạm về kinh tế; kiến nghị thu hồi cho ngan sách nhà nước 38,7 tỷ đồng, xử lý khác 10,4 tỷ đồng, 160m2 đất; kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý hành chính đối với 82 tổ chức và 79 cá nhân. 

  Toàn tỉnh đã tiến hành 724 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành với 1.776 cá nhân, 853 tổ chức, phát hiện 843 cá nhân và 450 tổ chức có vi phạm. Các cấp có thẩm quyền  đã ban hành 1.016 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 743 cá nhân và 273 tổ chức. 

  Bên cạnh đó, Lâm Đồng cũng đã tiến hành kiểm tra, thanh tra, đôn đốc việc thực hiện 250 kết luận thanh tra. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị  đã nghiêm túc thực hiện các kiến nghị qua thanh tra; số tiền thu hồi  43/53,9 tỷ đồng (đạt 79,8%), kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 40 tổ chức. Đối với kết quả rà soát các vụ tồn đọng, phức tạp, kéo dài còn 47 vụ việc. Trong đó, rà soát theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP là 21 vụ việc và Kế hoạch 2100/KH-TTCP là 26 vụ việc.

  Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh đánh giá cao, biểu dương công tác thanh tra của tỉnh Lâm Đồng trong năm 2018. Phó Tổng Thanh tra chỉ đạo, Cục II, TTCP nhanh chóng thực hiện hướng dẫn Lâm Đồng xây dựng các tiêu chí báo cáo rõ ràng, khoa học. Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng cũng cần nêu rõ việc thanh tra hành chính và thanh tra công vụ để đẩy mạnh xử lý các vi phạm. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh nhấn mạnh, Thanh tra Chính phủ rất quan tâm đến công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực miền Trung - Tây Nguyên, nhất là việc tranh chấp đất đai của người dân, theo đó tỉnh Lâm Đồng cũng cần chú trọng hơn nữa vấn đề này trong thời gian tới./.

                                                          PV

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS