• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  27/12/2018

  Cục II tổng kết công tác chuyên môn, công tác đảng năm 2018.

  ​Ngày 27/12/2018, Cục Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực II (Cục II) đã tổng kết công tác chuyên môn, công tác đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ các mặt công tác chuyên môn, công tác đảng năm 2019.
  ​​

  ​Theo báo cáo, năm 2018, với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo TTCP, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, Cục II đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2018. Cụ thể:
  Công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết KNTC trên địa bàn khu vực phía Nam được chú trọng, chủ động hơn trong việc đôn đốc các địa phương kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra; chủ động nắm bắt thông tin về tình hình KNTC để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo TTCP chỉ đạo xử lý; tham mưu cho lãnh đạo TTCP tổ chức hội nghị về công tác giải quyết các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài; chủ động phối hợp với Thanh tra các tỉnh, thành phố địa bàn phụ trách lập danh sách 95 vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, đôn đốc các địa phương tập trung giải quyết; phối hợp với các địa phương bàn giải pháp tháo gỡ nhiều vụ việc phức tạp; đồng thời hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ; tăng cường mối quan hệ phối hợp trên các lĩnh vực công tác được giao, tạo ra sự phối hợp hiệu quả giữa TTCP và các địa phương, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên địa bàn khu vực; thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị trong cơ quan Thanh tra Chính phủ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ công tác được giao.
  Về công tác thanh tra, căn cứ Kế hoạch công tác năm 2018 được Tổng Thanh tra phê duyệt, Lãnh đạo Cục cùng Cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai ngay từ đầu năm; hoàn thiện báo cáo kết luận trình Tổng TTCP ký ban hành 04 cuộc thanh tra năm 2017 chuyển sang; triển khai thực hiện 03 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 02 cuộc thanh tra đột xuất năm 2018; tham mưu xây dựng và được Tổng TTCP phê duyệt Chương trình, Kế hoạch thanh tra năm 2019. Nhìn chung, các cuộc thanh tra được thực hiện theo đúng nội dung, kế hoạch, kết thúc thanh tra trực tiếp đúng hạn, đúng quy trình.
  Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục phối hợp chặt chẽ với các địa phương nắm chắc tình hình KNTC trên địa bàn; đôn đốc các địa phương giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 2100\KH-TTCP của TTCP; tham mưu, chủ động đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo TTCP chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ việc KNTC phức tạp, đông người; tham mưu, đề xuất và trực tiếp thành lập các Đoàn thanh tra, tổ công tác thực hiện việc xử lý theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ với 11 vụ việc, trong đó có 09 vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao và 02 vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao phối hợp với các bộ, ngành; tham mưu, xử lý một số vụ việc do Quốc hội và các cơ quan khác chuyển đến. 
  IMG_6841.JPG
  Nhìn chung, năm 2018, công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục bám sát và thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, của Tổng Thanh tra Chính phủ; tập trung lực lượng thực hiện xong 100% các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm theo Kế hoạch; việc phân công trách nhiệm của Lãnh đạo Cục có nhiều chuyển biến tích cực, rõ ràng hơn; đảm bảo kịp thời, chủ động và quán xuyến với công việc. Cục II đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến rõ nét so với năm 2017.
  Trên cơ sở kết quả công tác chuyên môn, công tác Đảng, Cục đã tiến hành phân loại cán bộ, công chức, đảng viên và bình xét các danh hiệu thi đua theo đúng quy định của Thanh tra Chính phủ./.                                                                                                                            
                                                                  PV 
    

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS