• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  13/12/2018

  Vụ I tổng kết công tác năm 2018

  Ngày 13/12/2018, Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I)- Thanh tra Chính phủ đã tổ chức tống kết công tác, phân loại lao động, bình xét các danh hiệu thi đua năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc lam dự và phát biểu chỉ đạo.

  ​Theo báo cáo, năm 2018, với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo TTCP, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, Vụ I đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2018. Cụ thể:
  Về công tác thanh tra, căn cứ Kế hoạch công tác năm 2018 được Tổng Thanh tra phê duyệt, Lãnh đạo Vụ cùng Cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai ngay từ đầu năm; đồng thời tiếp tục thực hiện 06 cuộc thanh tra năm 2017 chuyển sang (đã hoàn thiện, trình Lãnh đạo TTCP ban hành 03 kết luận); triển khai 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2018 và 02 cuộc thanh tra, 02 nhiệm vụ kiểm tra đột xuất do Thủ tướng Chính phủ giao…Nhìn chung, các cuộc thanh tra, kiểm tra giao đột xuất đều là những cuộc khó khăn, phức tạp nhưng tập thể lãnh đạo, công chức, của Vụ đã cố gắng khắc phục khó khăn, tập trung hoàn thành tốt và các kết luận thanh tra, kiểm tra được lãnh đạo Đảng, Chính phủ và dư luận xã hội đồng tình, đánh giá cao.
  Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã tham mưu, đề xuất và trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ một số văn bản báo cáo kết qủa kiểm tra, xác minh tố cáo; kết quả giải quyết khiếu nại thuộc khối bộ, ngành do Vụ phụ trách. 
  Công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết KNTC thuộc khối Bộ, ngành do Vụ phụ trách được chú trọng, chủ động hơn trong công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, tạo ra sự phối hợp hiệu quả giữa TTCP và các bộ, ngành; hướng dẫn công tác thi đua của thanh tra các bộ, ngành; chủ động năm bắt và thông tin hai chiều kịp thời giữa Vụ và Thanh tra các bộ, ngành;  thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị trong cơ quan Thanh tra Chính phủ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ công tác được giao.
  IMG_8413.JPG Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc lam phát biểu chỉ đạo
   
  Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả công tác năm 2018 của Vụ I, nhất là một số cuộc thanh tra đột xuất do Thủ tướng Chính phủ giao. Chia sẻ những khó khăn, phức tạp trong công tác thanh tra, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và nêu một số nguyên nhân chủ quan làm cho tiến độ một số cuộc thanh tra còn chậm, chất lượng báo cáo, dự thảo kết luận thanh tra còn phải làm đi làm lại nhiều lần…
  Về nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2019, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đề nghị tập thể lãnh đạo Vụ I cũng như Trưởng các đoàn thanh tra tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh các cuộc thanh tra đang làm; chuẩn bị lực lượng để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất; quan tâm nhiều tới công tác nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra cũng như các nhiệm vụ chính trị khác của Vụ; tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Bộ, ngành do đơn vị phụ trách; chủ động phối hợp tốt hơn nữa với các cục, vụ đơn vị thuộc cơ quan TTCP trong hoạt động chuyên môn để nâng cao hoạt động chung của toàn cơ quan…
  Trên cơ sở kết quả công tác, Vụ đã tiến hành phân loại cán bộ, công chức, bình xét các danh hiệu thi đua theo đúng quy định của TTCP./.
                                                                
                                                                       PV
   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS