• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  13/11/2018

  Họp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, kiểm toán

  IMG_6550.JPG

   Ngày 13/11, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh đã có buổi làm việc với các cục, vụ, đơn vị TTCP về kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra, kiểm toán. 

  Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đều cho rằng, cần sớm sửa đổi Quy chế phối hợp giữa Thanh tra và Kiểm toán. Nhiều quy định của pháp luật về chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền giữa KTNN và Thanh tra Chính phủ (TTCP) vẫn còn có những bất cập, chưa phân định rõ ràng ranh giới về thẩm quyền của hai cơ quan này. Mặt khác, thanh tra và kiểm toán cũng trùng lắp về đối tượng đó là doanh nghiệp nhà nước. Kế hoạch của KTNN thường không nêu rõ chi tiết đối tượng được kiểm toán, chỉ nêu bộ ngành, địa phương được kiểm toán. Bên cạnh đó một số cuộc thanh ra cũng chưa nêu rõ đối tượng được thanh tra... Để khắc phục tình trạng này, TTCP và KTNN đã ban hành quy chế phối hợp ngày 10/3/2013, trong đó quy định cụ thể về phối hợp trong xây dựng kế hoạch kiểm toán, thanh tra; phối hợp xử lý trùng lặp về đơn vị được kiểm toán, đối tượng thanh tra, việc sử dung kết quả kiểm toán, thanh tra...Song, điểm hạn chế của quy chế này mới chỉ dừng lại ở quy định về trách nhiệm của 2 cơ quan trong việc phối hợp thống nhất phương án xử lý mà chưa đưa ra được nguyên tắc xử lý, phương thức xử lý cụ thể trong những trường hợp xảy ra chồng chéo, trùng lắp. Hoạt động thanh tra và kiểm toán vẫn còn những chồng chéo, trùng lặp; sự chồng chéo trong hoạt động giữa các cơ quan thanh tra với KTNN, nhất là ở địa phương; việc phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, giữa cơ quan thanh tra với các cơ quan có liên quan chưa thực sự quyết liệt; thiếu chủ động, thường xuyên và chưa hiệu quả, nhất là trong xây dựng thực hiện kế hoạch thanh tra nhằm hạn chế chồng chéo, trùng lắp; các quy định hiện hành về xử lý chồng chéo giữa thanh tra và kiểm toán hiện nay còn chưa đầy đủ, chưa xử lý được triệt để tình trạng chồng chéo và những vướng mắc trong thực tiễn, chưa xác định được trách nhiệm cụ thể của các cơ quan khi để xảy ra chồng chéo, trùng lặp...
  123.jpg

  Phát biểu kết luận, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cho rằng, để khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp giữa thanh tra và kiểm toán, trước mắt, cần sửa đổi Quy chế phối hợp; khắc phục kịp thời một số bất cập hiện nay như: sửa đổi về thời điểm gửi dự kiến kế hoạch kiểm toán và kế hoạch thanh tra giữa hai cơ quan để trao đổi ý kiến cho phù hợp; bổ sung quy định cụ thể về cách thức xử lý khi xảy ra sự chồng chéo trong quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra của TTCP, kế hoạch kiểm toán năm của KTNN; ... Về lâu dài, thì cần sửa đổi đồng thời hai luật là Luật Kiểm toán Nhà nước và Luật Thanh tra trong đó có những quy định phân định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ của ngành thanh tra và KTNN. Luật cũng cần quy định rõ các nguyên tắc cơ bản trong việc xử lý chồng chéo giữa hoạt động thanh tra và kiểm toán: nếu có sự chồng chéo, trùng lặp thời gian, đối tượng thì trường hợp nào dừng lại, trường hợp nào được tiếp tục làm; nếu chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, nội dung thì quy định rõ việc kế thừa, nội dung kế thừa, trách nhiệm của cơ quan ban hành kết luận và cơ quan kế thừa kết luận./.

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS