• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  12/10/2018

  Ký quy chế phối hợp giữa Thanh tra, Kiểm toán và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

  Ngày 11/10, các đồng chí: Lê Minh Khái, Ủy viên TW Đảng,  Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Hồ Đức Phớc, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước và  Phạm Viết Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chủ trì việc tổng kết, đánh giá các quy chế phối hợp và ký Quy chế phối hợp công tác mới giữa 3 cơ quan  gồm: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thanh tra Chính phủ để nâng cao hiệu quả công tác, tránh hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chồng chéo, trùng lắp.

  Trước đó, năm 2011, Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ký Quy chế phối hợp công tác số 01; Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ký Quy chế phối hợp công tác số 04.
  Qua 8 năm thực hiện các Quy chế phối hợp công tác đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, khắc phục những tồn tại, hạn chế được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm toán, công tác kiểm tra, giám sát. Kết quả thực hiện các Quy chế phối hợp công tác cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong Khối sản xuất, kinh doanh tốt, giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp.
  mg_5088_copy.jpg
  Đại diện Lãnh đạo 3 cơ quan ký Quy chế phối hợp công tác

  Theo 2 bản Quy chế mới được ký kết, quá trình phối hợp được thực hiện trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để các bên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền và tài sản của Nhà nước trong các doanh nghiệp thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương. Với hai cơ quan Thanh tra và Kiểm toán, khi xây dựng kế hoạch thanh tra hay kiểm toán hàng năm, nếu trùng lắp về đối tượng thì một trong hai cơ quan sẽ dừng.Các cơ quan phối hợp thông tin cho nhau chương trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán xem có gì trùng lắp hay không phù hợp để xử lý sớm là thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.
  Cũng theo nội dung Quy chế mới, các cơ quan sẽ thông báo cho nhau về quyết định kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các doanh nghiệp thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương; khi phát hiện tổ chức, cá nhân trong các doanh nghiệp thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương có dấu hiệu vi phạm về công tác tài chính, chính sách pháp luật của Nhà nước… các bên sẽ thông báo, phối hợp thực hiện theo thẩm quyền; Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các doanh nghiệp được kiểm toán, thanh tra để nghiêm túc chấp hành các quyết định, kết luận kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Ngoài ra, các cơ quan sẽ phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu, kinh nghiệm và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác quản lý tài chính tại doanh nghiệp Nhà nước, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và công tác xây dựng Đảng.
  Đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp thời gian qua, đồng chí Phạm Viết Thanh, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tin tưởng, việc ký kết các quy chế mới, không chỉ giúp hoàn thành nhiệm vụ của Đảng uỷ Khối mà còn giúp đảng bộ các tập đoàn, tổng công ty “tự soi” lại để hoàn thiện mình hơn.
                                                                                                                   

  Tin mới

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS