• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  09/10/2018

  Công bố quyết định thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước

  Ngày 8/10/2018, tại trụ sở UBND tỉnh Bình Phước, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã chủ trì việc công bố quyết định thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước. Tham gia buổi công bố quyết định có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Huỳnh Anh Minh, lãnh đạo các sở, ngành có liên quan, Cục trưởng Cục III Thanh tra Chính phủ 

  Theo Quyết định số 846/QĐ-TTCP ngày 1/10/2018 của Thanh tra Chính phủ, Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Phước, trong đó có đất đai từ nguồn gốc nông trường, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2014 tới ngày 31/12/2017, trường hợp cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ trên; thời gian thanh tra là 70 ngày; Đoàn Thanh tra do ông Từ Thanh Sơn - Trưởng phòng III, Cục III, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn. 
  anh_huan.jpg
  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn phát biểu chỉ đạo

  Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn khẳng định, Đoàn Thanh tra đã công bố quyết định đúng quy định pháp luật; kết quả thanh tra sẽ làm rõ những tồn tại, hạn chế về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Bình Phước, đồng thời là cơ sở để Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành về việc điều chỉnh, bổ sung các quy định mới để nâng cao năng lực quản lý, điều hành đồng thời phổ biến quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra. Phó Tổng Thanh tra cũng yêu cầu Đoàn Thanh tra cần thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đúng kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt và bảo mật thông tin. 
                                                                                                                                                                                                                                    PV

  Tin mới

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS