• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tin Thanh Tra
  30/08/2018

  Công bố quyết định thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

  Ngày 30/08/2018, Tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại các tỉnh: Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái. Tham dự có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan của các tỉnh. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh dự và phát biểu chỉ đạo.. 

  Theo Quyết định số 742/QĐ-TTCP ngày 20/08/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại các tỉnh: Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái; thời gian thanh tra 70 ngày làm việc thực tế. Đoàn thanh tra gồm 6 thành viên do ông Vũ Đình Đông, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Cục I, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn. Cũng tại Quyết định số 755 /QĐ-TTCP ngày 29/08/2018, Tổ giám sát Đoàn thanh tra theo Quyết định số 742/QĐ-TTCP có hai thành viên do ông Hoàng Văn Ngọc, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra làm tổ trưởng.
  IMG_6259 - Copy.JPG


  Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đề nghị: UBND các tỉnh cũng như các sở ngành có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành kế hoạch thanh tra theo đúng nội dung thanh tra đã được lãnh đạo TTCP phê duyệt; phân công đầu mối bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với đoàn, tạo mọi điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất. Đối với đoàn thanh tra, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo nội dung, kế hoạch thanh tra đã được; chủ động phối hợp tốt với các địa phương trong quá trình thanh tra.
                                                                                                      PV

  Tin mới

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS